منوی اصلی

اشعار رحلت پیامبر اکرم (ص)

شعر در سوگ حضرت محمد (ص)

شعر در سوگ حضرت محمد (ص)

ماتم جهانسوز خاتم النّبيّين ‏ست؟ يا كه آخرين روز صادر نخستين‏ ست؟

شعر زبان حال حضرت زهرا (س) بعد از رحلت پیامبر (ص)

شعر زبان حال حضرت زهرا (س) بعد از وفات پیامبر(ص)

بعد مرگ پدر از شدت غم خير نسا  ***  داشت اين ناله جانسوز بهر صبح و مسا
شعر عزای مدینه (درباره رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله)

شعر عزای مدینه (درباره رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله)

ماتم گرفت، حال و هواي مدينه را پوشيد کعبه رخت عزاي مدينه را

شعر بوی غم می آید (درباره رحلت پیامبرصلی الله علیه و آله)

شعر بوی غم می آید (درباره رحلت پیامبرصلی الله علیه و آله)

بوی غم می آید از شهر رسول بوی اشک حیدر و آه بتول

شعر رحلت پیامبر (ص)

شعر رحلت پیامبر (ص)

ناقلى گويد خبر از كوى يار/ قصه مى‏ گويد ز يارى باوقار

شعر جامی درباره رحلت پیامبر اکرم (ص)

شعر جامی درباره رحلت پیامبر اکرم (ص)

تا به خواب اجل اى گوهر پاك! خوابگه ساختى از بستر خاك‏

شعر از خواب برخیز (درباره رحلت پیامبر اکرم (ص)

شعر از خواب برخیز (درباره رحلت پیامبر اکرم (ص))

به هجران، زارى دلهاى خونين ز حد بگذشت يا ختم النّبيّن!

شعری از حجت الاسلام جواد محدثی در سوگ پیامبر

شعری از حجت الاسلام جواد محدثی در سوگ پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)

بار دگر، ياد تو زد آتش به جانم جا دارد از اندوه اين درد