منوی اصلی

صوت

کلیپ صوتی:خبر داری که عاشقت خونه‌نشین شد؟! به مناسبت روز اربعین - میثم مطیعی

کلیپ صوتی: خبر داری که عاشقت خونه‌نشین شد؟! به مناسبت روز اربعین - میثم مطیعی

کلیپ صوتی:خبر داری که عاشقت خونه‌نشین شد؟! به مناسبت روز اربعین - میثم مطیعی

کلیپ صوتی اربعین: الله اکبر به دشت کربلا - نزار قطری (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: الله اکبر به دشت کربلا .... آمده خواهر از شام بلا - نزار قطری (+ متن)

الله اکبر به دشت کربلا  .... آمده خواهر از شام بلا

کلیپ صوتی اربعین: قدم قدم با فرشته ها با پیمبرا تا حسین - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: کاش بمونیم تاظهور، ما زائرای اربعین - میثم مطیعی (+ متن)

کاش بمونیم تاظهور، ما زائرای اربعین

کلیپ صوتی اربعین: پیاده، در این جاده قدم زدن چه زیباست - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: پیاده، در این جاده قدم زدن چه زیباست - میثم مطیعی (+ متن)

پیاده، در این جاده قدم زدن چه زیباست

کلیپ صوتی اربعین: بازم اربعین کربلایی ها، پیاده میان از دل صحرا - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: بازم اربعین کربلایی ها، پیاده میان از دل صحرا - میثم مطیعی (+ متن)

بازم اربعین کربلایی ها، پیاده میان از دل صحرا

کلیپ صوتی اربعین: در دل مانده رؤیایت، بر لب نام زیبایت - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: در دل مانده رؤیایت، بر لب نام زیبایت - میثم مطیعی (+ متن)

در دل مانده رؤیایت، بر لب نام زیبایت

کلیپ صوتی اربعین: دل من به یاد تو چله نشینه، یکی از پیاده های اربعینه - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: دل من به یاد تو چله نشینه، یکی از پیاده های اربعینه - میثم مطیعی (+ متن)

دل من به یاد تو چله نشینه، یکی از پیاده های اربعینه

کلیپ صوتی اربعین: که هرسال، زمان اربعین قیامت اینجاست - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: که هرسال، زمان اربعین قیامت اینجاست - میثم مطیعی (+ متن)

 که هرسال، زمان اربعین قیامت اینجاست

کلیپ صوتی روضه کیفیت ورود اسرای کربلا به شام و مجلس یزید - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه: کیفیت ورود اسرای کربلا به شام و مجلس یزید - میثم مطیعی (+ متن)

روضه کیفیت ورود اسرای کربلا به شام و مجلس یزید با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی : سلام بر امام حسین علیه السلام در تیتراژ پایانی برنامه سمت خدا در ماه محرم الحرام

کلیپ صوتی : سلام بر امام حسین علیه السلام

فایل صوتی سلام بر امام حسین علیه السلام در تیتراژ پایانی برنامه سمت خدا در ماه محرم الحرام

کلیپ صوتی اربعین: لکلِ العاشقینَ کربلاءُ الیومَ میقاتْ - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: لکلِ العاشقینَ کربلاءُ الیومَ میقاتْ - میثم مطیعی (+ متن)

لکلِ العاشقینَ کربلاءُ الیومَ میقاتْ

کلیپ صوتی اربعین: دنیا برای اهلش، ما و غم تو مولا - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: دنیا برای اهلش، ما و غم تو مولا - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: بمیریم و هرگز نگیریم امان نامه دشمنان را - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: بمیریم و هرگز نگیریم امان نامه دشمنان را - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: ای به خون خفته سالار زینب، گریه کردم غمت را چهل شب - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: ای به خون خفته سالار زینب، گریه کردم غمت را چهل شب - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی روضه: یکی از مصیبت های تکان دهنده اهل بیت در شام و جسارت به بانوان حرم - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه: یکی از مصیبت های تکان دهنده اهل بیت در شام و جسارت به بانوان حرم - میثم مطیعی (+ متن)

روضه کیفیت ورود اسرای کربلا به شام و مجلس یزید با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی اربعین: زائر ز خود برون آی وقت سفر رسیده ... - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: زائر ز خود برون آی وقت سفر رسیده ... - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: زیارت دنیامه، شهادت رؤیامه - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: زیارت دنیامه، شهادت رؤیامه - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: زیارت دنیامه، شهادت رؤیامه - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: کربلا ای خاک اندوه و بلا - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: کربلا ای خاک اندوه و بلا - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی فارسی و عربی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: الأربعینُ مَوْعدی - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: الأربعینُ مَوْعدی - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی فارسی و عربی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

 کلیپ صوتی اربعین: کربلا شعلة لیس تطفی - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: کربلا شعلة لیس تطفی - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی فارسی و عربی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: یا سیّدی خُذنی - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: یا سیدی خذني - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی فارسی و عربی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: کلُّ زمانٍ جدیدْ ... فیهِ یزیدٌ جدیدْ - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: کلُّ زمانٍ جدیدْ ... فیهِ یزیدٌ جدیدْ - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی فارسی و عربی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: پشت سر: مرقد مولا، روبرو: جاده و صحرا - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: پشت سر: مرقد مولا، روبرو: جاده و صحرا - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی فارسی و عربی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی فارسی و عربی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

صفحه‌ها