منوی اصلی

صوت

پوستر و استوری حکمت 13 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 13 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 13 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 12 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 12 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 12 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 10 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 10 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

با مردم آنچنان معاشرت كنيد كه چون از دنيا رفتيد بر شما بگريند، و اگر زنده مانديد به شما ميل نمايند.

پوستر و استوری حکمت 9 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 9 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

چون دنيا به ملّتى روى كند خوبيهاى ديگران را به آنان عاريت دهد

پوستر و استوری حکمت 8 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 8 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

از اين انسان شگفت زده شويد كه با پيه‌ى مى بيند

پوستر و استوری حکمت 6 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 6 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

سينه عاقل مخزن راز اوست، گشاده رويى دام محبت، و تحمل آزار ديگران پوشاننده عيوب انسان است

کلیپ تصویری: «مسیحا» به مناسبت واقعه مباهله

کلیپ تصویری: «مسیحا» به مناسبت واقعه مباهله

سیاه و تیره و تاریک و غرق طغیان بود
در انتهای تباهی امید و ایمان بود
به جای باور خوبی به جای نیکی و نور
تمام شهر پر از جهل و جور و کفران بود
پوستر و استوری حکمت 5 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 5 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

دانش ميراثى گرانبها، آداب پسنديده زيورهاى تازه، و انديشه آيينه اى صاف است.
 
سخنرانی حجت الاسلام رفیعی: زیارت غدیر امام هادی علیه السلام

سخنرانی حجت الاسلام رفیعی: زیارت غدیریه امام هادی علیه السلام

سخنرانی حجت الاسلام رفیعی: زیارت غدیر امام هادی علیه السلام

پوستر و استوری حکمت 3 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 3 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

بخل عار است، و ترس نقصان، تنگدستى زيرك را از برهانش لال كند، و انسان تهيدست در ديارش غريب است.
 
پوستر و استوری حکمت 2 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 2 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

آن كه طمع را شعار خود نمود نفسش را خوار ساخت، و كسى كه سختى خود را فاش كرد

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۹۴ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۹۴ (جواد محدثی)

هنگامى كه از او پرسيدند كه خير چيست چنين فرمود: خير آن نيست كه مالت فراوان يا فرزندانت بسيار باشند

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۹۳ (جواد محدثی)

شرح صوتی حکمت ۹۳ نهج البلاغه

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۹۱ و ۹۲ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۹۱ و ۹۲ (جواد محدثی)

 اين دلها هم ملول مى شوند، آنسان، كه تن ها ملول مى شوند. پس براى شادمان ساختنشان سخنان نغز و حكمت آميز بجوييد.

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۹۰ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۹۰ (جواد محدثی)

فقيه كامل كسى است كه مردم را نه از آمرزش خداوند نوميد گرداند و، نه از رحمت حق مأيوسشان سازد، نه از مكر خدا ايمنى دهد.

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۸ و ۸۹ (جواد محدثی)

ابو جعفر، امام محمد باقر (ع) از آن حضرت حكايت كند كه فرمود:بر روى زمين مردم را از عذاب خدا، دو چيز مايه امان بود: يكى از آن دو برداشته شد 

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۶ و ۸۷(جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۶ و ۸۷(جواد محدثی)

تدبير پير را از دلاورى جوان دوست تر دارم

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۴  و ۸۵(جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۴ و ۸۵(جواد محدثی)

آنان كه از شمشير مى رهند، بيش از ديگران بمانند و صاحب فرزندان بيشترى شوند.(84) 

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۳ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۳ (جواد محدثی)

به مردى كه در ستايش او افراط مى كرد و او مى دانست كه دلش با زبانش يكى نيست چنين فرمود: من فروترم از آنچه مى گويى و فراترم از آنچه در دل دارى.
 
 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۲ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۲ (جواد محدثی)

شما را به پنج چيز وصيت مى كنم كه براى به دست آوردن آنها اگر بر شتر سوار شويد و تند بتازيد، شايسته است:
شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۱ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۱ (جواد محدثی)

 ارزش هر كس چيزى است كه نيكويش مى داند.
 
 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۷۹ و ۸۰(جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۷۹ و ۸۰(جواد محدثی)

حكمت گمشده مؤمن است. پس حكمت را فراگير، هر چند، از زبان منافقان باشد.
 
 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۷۸ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۷۸ (جواد محدثی)

واى بر تو، گويا به قضاى لازم و قدر حتمى گمان مى برى! اگر چنين باشد ديگر ثواب و عقاب باطل شود و وعد و وعيد ساقط گردد.

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۷۷ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۷۷ (جواد محدثی)

شرح صوتی حکمت ۷۷ نهج البلاغه

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۷۶ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۷۶ (جواد محدثی)

 چون كارها به هم شبيه گردند آخرشان را به اولشان قياس كن.

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۷۴ و ۷۵ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۷۴ و ۷۵ (جواد محدثی)

هر نفس انسان، گامى بسوى مرگ است، يعنى با هر نفسى كه انسان مى كشد در واقع يك قدم بسوى اجل خود نزديكتر ميشود.

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت۷۳ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت۷۳ (جواد محدثی)

هر كه خود را پيشواى مردم خواهد، بايد كه پيش از ادب كردن ديگران به ادب كردن خود پردازد و بايد كه ادب كردن ديگران به كردار باشد، نه به گفتار. كسى كه آموزگار و ادب كننده خويش است، سزاوارتر به تعظيم است، از آنكه آموزگار و ادب كننده مردم است.

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۷۱ و۷۲(جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۷۱ و۷۲(جواد محدثی)

چون عقل به كمال باشد، سخن اندك گردد.

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت۶۷ و ۶۸ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت۶۷ و ۶۸ (جواد محدثی)

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت۶۷ و ۶۸ (جواد محدثی)

شرح صوتی حکمت ۶۵و۶۶ نهج البلاغه

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت۶۵ و ۶۶ (جواد محدثی)

فقدان دوستان به مثابه غربت است.

صفحه‌ها