منوی اصلی

ویژه نامه شهادت استاد مرتضی مطهری (ره)

مقاله و کتاب

شهید مطهری ره

اثرات تربیتی عشق به نیکان از دیدگاه شهید مطهری ره

تجربه نشان داده است که آن اندازه که مصاحبت نيکان و ارادت و محبت آنان در روح مؤثر افتاده است، خواندن صدها جلد کتاب اخلاقي مؤثر نبوده است.

ادامه ...

صوتی و تصویری

عکس نوشته: بیانات شهید مطهری

صحبت های شهید مطهری ره (مجموعه عکس نوشته)

این مجموعه گزینش تعدادی از عکس نوشته های برگرفته از آثار شهید مطهری ره است که در کانال تلگرام با نام ایشان منتشر شده است....

ادامه ...