منوی اصلی

المراقبات

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

اعمال بیست و هفتم ماه رجب در المراقبات میرزا جواد ملکی تبریزی

در فصل هشتم کتاب المراقبات، ماه رجب‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ شب و روز بیست و هفتم رجب که پیامبر در صبح روز بیست و هفتم به پیامبری برانگیخته شد و اعمال این شب و روز:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

لزوم تعظيم ماه رمضان هنگام تلفّظ آن (المراقبات)

فصل دهم کتاب المراقبات ماه رمضان و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ ابتدا به ویژگی این ماه اشاره ای می نماید:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

اعمال روز بیست و هشتم ماه صفر

فصل دوم کتاب المراقبات ماه نیک صفز و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روز وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و شهادت امم حسن مجتبی علیه السلام و اعمال این روز:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

زیارت امام حسین (ع) در اربعین (المراقبات)

فصل دوم کتاب المراقبات ماه نیک صفز و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ اربعین امام حسین علیه السلام و زیارت ایشان در روز بیست مماه صفر:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

نحوست ماه صفر

فصل دوم کتاب المراقبات ماه نیک صفز و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ ابتدا به نحوست این ماه و چرا این ماه را نحس نامیده اند پرداخته است:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

پایان ماه محرم

فصل اول کتاب المراقبات ماه محرم و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ اعمال که برای پایان یافتن ماه محرم بیان گردیده با بقیه ماه ها تفاوت دارد زیرا ...:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

اعمال روز بیست و یکم ماه محرم

فصل اول کتاب المراقبات ماه محرم و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ در شب بیست و یکم این ماه، زفاف حضرت زهرا سلام الله علیها بوده و روزه این روز مستحب می باشد و...:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

اعمال دهه اول ماه محرم

فصل اول کتاب المراقبات ماه محرّم و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ دهه اول ماه محرم از روزه این ماه گرفته تا اعمال شب و روز عاشورا:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

خاتمه کتاب المراقبات

در خاتمه کتاب المراقبات، مراعات اخلاص و حفظ عمل از آفات، رعایت ظاهر و باطن ایمان، اخلاق، عبادات و در آخر مناجات با خداوند شرح داده شده است:

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روزهای بیست و ششم، بیست و هشتم و نهم که در هر کدام از آنها یکی از دشمنان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله نابود شده است و ..:

روز آخر ذی الحجه

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روز آخر ذی الحجه که در آن دو رکعت نماز وارد شده به همراه دعا:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

روز بیست و ششم، بیست و هشتم و بیست و نهم ذی الحجه

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روزهای بیست و ششم، بیست و هشتم و نهم که در هر کدام از آنها یکی از دشمنان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله نابود شده است و ..:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

روز بیست و پنجم ذی الحجه

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روز بیست و پنجم ذی الحجه روز نزول سوره هل اتی در شان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

روز بیست و چهارم ذی الحجه (روز مباهله)

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روز بیست و چهارم ذی الحجه روز مباهله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با مسیحیان اهل نجران:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

عید غدیر

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ عید غدیر و پیوند آن با بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، فضیلت این روز و اعمال شب و روز آن:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

عید قربان

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ عید قربان که یکی از چهار شبی است که امام علی علیه السلام در آن به عبادت و زنده نگه داشتن آن سفارش نموده اند:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

اعمال عرفه (نهم ماه ذی الحجه)

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ فضیلت شب و روز عرفه و اعمال آن:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

اعمال روز اول ماه ذی الحجه

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ اعمال روز اول ماه از جمله روزه گرفتن و ...:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

نماز مستحبی در دهه اول ذی الحجه (المراقبات)

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ نماز شب های دهه اول ماه ذی الحجه که بین نماز مغرب و عشا خوانده می شود:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

دهه اول ذی الحجه

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ نامگذاری دهه اول ذی الحجه به ایام معلومات و اعمال این دهه را بیان می کند:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

فضیلت ماه ذی الحجه

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ شناخت شرافت و فضیلت ماه از جمله کارهای اهل مراقبت می باشد ...:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

دعای رویت هلال ماه نو

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ ابتدا به دعای هلال ماه نو پرداخته است و آن دعایی است که سید بن طاوس نقل کرده است:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

آداب زیارت پیامبر (ص) و اهل بیت (ع)

فصل پانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى القعدة الحرام‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ به طور مختصر به ذکر مهمترین آداب زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت گرامی ایشان علیهم السلام پرداخته می شود:

بعضی از اسرار عبادات حج

فصل پانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى القعدة الحرام‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ در اینجا به اسرار عبادت های حج که باعث زیارت حقیقی و باطنی می شود، پرداخته است:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

اعمال روز بیست و پنجم ذی القعده

فصل پانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى القعدة الحرام‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ ابتدا به فضیلت روز بیست و پنجم ذی القعده که روز دحوالارض نامیده می شود، پرداخته و سپس نمازی که در این روز وارد شده است را می خوانیم:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

اعمال شب پانزدهم ذی القعده

فصل پانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى القعدة الحرام‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ شب پانزدهم این ماه شب مبارکی است و در این شب کسی چیزی از خدا نمی خواهد مگر اینکه به او عنایت می کند:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

فضیلت سه روز روزه داری از ماه های حرام (المراقبات)

فصل پانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى القعدة الحرام‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روایتی است از پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد روزه داری در ماه های حرام:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

نماز مستحبی روز یکشنبه ماه ذی القده (المراقبات)

فصل پانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى القعدة الحرام‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد توبه و استغفار و سپس فضیلت آنها بیان می گردد:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

احترام ماه ذی القعده

فصل پانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى القعدة الحرام‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ این ماه اولین ماه حرام است و جنگیدن در ماه های حرام، حرام است و احترام در این ماه:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

ماه شوال

فصل چهاردهم کتاب المراقبات ماه شوال و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ ابتدا به ویژگی های این ما و سپس به روزهایی که باید در این ماه روزه گرفته شود، پرداخته است:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

اعمال روز عید فطر در کتاب المراقبات سید بن طاووس

فصل سیزدهم کتاب المراقبات روز عید فطر را بیان کرده است؛ از جمله اعمال این روز: توسل، غسل، دعای ندبه و ...:

صفحه‌ها