منوی اصلی

شب مبعث

نماز مستحبی و دعا در شب مبعث (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب بیست و هفتم، شب مبعث و از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است: نماز مستحبی و دعا در شب بیست و هفتم

غسل کردن در شب مبعث (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب بیست و هفتم، شب مبعث و از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است از جمله غسل کردن

نماز دوازده رکعتی در شب مبعث (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب بیست و هفتم و از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است از جمله نماز مستحبی به کیفیت زیر:

زیارت امام علی (ع) در شب مبعث (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب بیست و هفتم شب مبعث و از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است: زيارت امام علی علیه السلام

دعای شب مبعث (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب بیست و هفتم رجب از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است سوم دعای شب مبعث

زیارت رجبیه در شب مبعث

مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السلام؛ زیارات مختصه، سوم- زیارت شب مَبْعَث و روز آن است و در آن سه زیارت است: ا- زیارت رجبیه

زیارت السلام علی ابی الائمه

مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السلام؛ زیارات مختصه، سوم- زیارت شب مَبْعَث و روز آن است و در آن سه زیارت است: 2- زیارت السلام علی ابی الائمه ..

زیارت امام علی (ع) در شب و روز مبعث (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السلام؛ زیارات مختصه، سوم- زیارت شب مَبْعَث و روز آن است و در آن سه زیارت است: 3- زیارت امام علی علیه السلام در شب مبعث