منوی اصلی

نماز مغرب

تلاوت آیه صلوات بعد از نماز مغرب (مفاتیح الجنان)

بعد از نماز مغرب، تسبیحات حضرت زهرا -علیها السلام- را می گوییم و بعد از آن، آیه صلوات را می خوانیم:

بسمله و حوقله بعد از نماز مغرب (مفاتیح الجنان)

در حدیثی از پیامبر آمده است که این ذکر(حوقله) 99 درد را شفا می دهد که کمترین آنها اندوه است (مستدرک الوسایل، ج 5، ص 367) و بعد از نماز مغرب است که می خوانیم:

دعای الحمد لله الذی یفعل ما یشاء (مفاتیح الجنان)

یکی دیگر از دعاهایی که بعد از نماز مغرب خوانده می شود:

دعای سبحانک لا اله الا انت (مفاتیح الجنان)

تعقیبات مخصوص نماز مغرب؛ از دعاهایی است که بعد از نماز مغرب می خوانند:

نماز نافله مغرب (مفاتیح الجنان)

در تعقیب مخصوص نماز مغرب، نماز نافله مغرب را به جا می آوری که چهار رکعت است به شرح زیر:

دعای سجده آخر نوافل در هر شب (مفاتیح الجنان)

یکی دیگر از تعقیبات نماز مغرب، که آن را در سجده آخر نوافل می خوانند، دعای سجده نوافل است که مستحب است در سجده آخر نافله هر شب خوانده شود:

دعای بعد از نافله مغرب (مفاتیح الجنان)

بعد از نافله مغرب، که بعد از نماز مغرب خوانده می شود، دعای زیر را بخوان:

دعای اللهم انی اسالک موجبات رحمتک (مفاتیح الجنان)

از جمله تعقیبات نماز مغرب، (که بعد از نماز نافله مغرب خوانده می شود) دعای زیر در مفاتیح ذکر گردیده است

نماز غفیله (دانلود متن، ترجمه و صوت)

نماز غفیله از جمله تعقیبات نماز مغرب، شامل دو رکعت است که بین نماز ومغرب و عشا خوانده می شود:

دعای الحمد لله الذی یفعل ما یشاء (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: از جمله دعاهای بعد از نماز مغرب می خوانیم:

نماز نافله مغرب (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: در اینجا نماز نافله مغرب را می خوانیم:

تلاوت آیه صلوات بعد از نماز مغرب (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: دعاهای بعد از نماز مغرب که تلاوت این آیه (صلوات) یکی از آنهاست را می خوانیم:

بسمله و حوقله بعد از نماز مغرب (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: یکی دیگر از دعاهای بعد از نماز مغرب، این ذکر است که می خوانیم:

دعای سبحانک لا اله الا انت (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: دعای دیگر بعد از نماز مغرب را می خوانیم: