منوی اصلی

عبرتهای عاشورایی: ابوحتوف بن حارث (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: ابوحتوف بن حارث (پوستر)

 

 

ابوحتوف بن حارث
از خوارج بود و در لشگر ابن سعد با امام حسین ع و یارانش می جنگید.
وقتی ندای «هل من ناصر»  امام (ع) را شنید.
لحظه ای اندیشید
"اين حسين (ع) فرزند دختر پيامبر (ص) است. در حالى كه ما آرزوى شفاعت از جدّ او در روز قيامت داريم، چگونه با اين كه هيچ يار و ياورى ندارد با وى بجنگم؟"
 شمشير كشيد و در كنار امام (ع) جنگید تا به شهادت رسید.
عبرتهای عاشورایی: ابوحتوف بن حارث (پوستر)

 

گالری: 
عبرتهای عاشورایی: ابوحتوف بن حارث (پوستر)

افزودن دیدگاه جدید