منوی اصلی

عبرتهای عاشورایی: احنف بن قیس تیمی (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: احنف بن قیس تیمی (پوستر)

 

 

احنف بن قیس تیمی
از سران قبیله بنی تمیم در بصره بود. 
زود اسلام آورد و قبیله خود را نیز به اسلام فراخواند. برای فتح ایران بسیار جنگید 
 امام حسین(ع)  هنگام حرکت به سوی کوفه نامه ای به سوی او فرستاد تا حق را یاری کند. 
نامه امام حسين (ع) را پنهان داشت و سپس در مرقومه ای کوتاه 
امام را از جنگ بر حذر داشت.
حالا دیگر صلح را دوست تر می داشت. 
عبرتهای عاشورایی: احنف بن قیس تیمی (پوستر)

 

گالری: 
عبرتهای عاشورایی: احنف بن قیس تیمی (پوستر)

افزودن دیدگاه جدید