منوی اصلی

عبرتهای عاشورایی: توبه حر و پذیرایی امام (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: توبه حر و پذیرایی امام (پوستر)

 

 

حر و سپاهش در گرمای طاقت فرسای نیم روز به امام حسین (ع) رسیدند.  لشکر تشنه بود. 
امام به یارانش فرمود: 
به این مردمان و اسب هایشان آب دهید.
عبرتهای عاشورایی: توبه حر و پذیرایی امام (پوستر)

 

گالری: 
عبرتهای عاشورایی: توبه حر و پذیرایی امام (پوستر)

افزودن دیدگاه جدید