منوی اصلی

عبرتهای عاشورایی: سعيد بن عبدالله (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: سعيد بن عبدالله (پوستر)

 

 

سعيد بن عبدالله
در ماجراى صلح امام حسن (ع) و معاويه با اين ‏كه
نظر شخصى
 وى مخالفت با صلح بود، امّا پس از گفت ‏وگو و مشورت با امام حسين (ع)، قرار صلح را پذيرفت
ظهر عاشورا سعيد به اتفاق زُهير بن قَين، در برابر امام (ع) جان خويش را سپر كردند، تا آن حضرت و جمعى از اصحاب نماز خوف را به جماعت خواندند. 
آنقدر از امام دفاع نمود تا بر زمین افتاد. پيش از شهادت رو به امام حسين (ع) كرد و پرسيد: اى فرزند رسول خدا (ص) آيا [به پيمانم‏] وفا كردم؟ امام فرمود: آرى، تو پيشاپيش من در بهشت هستى.
عبرتهای عاشورایی: سعيد بن عبدالله (پوستر)

 

گالری: 
عبرتهای عاشورایی: سعيد بن عبدالله (پوستر)

افزودن دیدگاه جدید