منوی اصلی

عبرتهای عاشورایی: مسلم و اهل کوفه (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: مسلم و اهل کوفه (پوستر)

 

 

مسلم که به کوفه رسید در خانه هانی ابن عروه میهمان شد. 
هیجده هزار نفر با مسلم بیعت کردند تا او را یاری کنند.
وقتی ابن زیاد هانی را دستگیر نمود؛ مسلم و یارانش کاخ ابن زیاد را محاصره نمودند تا هانی را رها کنند و بر کوفه مسلط شوند تا امام (ع) برسد. 
ابن زیاد بیمشان داد که لشگر یزید خواهد رسید و اگر از یاری مسلم دست برندارند، بهره فرزندانشان را از بیت المال نخواهد داد. 
هر کدام با خود گفتند: اینجا نمان اين مردم كه هستند مسلم را بس است، فردا است كه مردم شام مى‏آيند، ترا با جنگ و آشوب چكار
مسلم نماز مغرب را با سی نفر خواند. 
و چون از در مسجد بیرون آمد یک نفر هم به جای نماند
عبرتهای عاشورایی: مسلم و اهل کوفه (پوستر)

 

گالری: 
عبرتهای عاشورایی: مسلم و اهل کوفه (پوستر)

افزودن دیدگاه جدید