منوی اصلی

مفتی سعودی: مشاهده فیلمهای مستهجن اشکال شرعی ندارد.

مفتی سعودی: مشاهده فیلمهای مستهجن اشکال شرعی ندارد.

"ناصر العمر موجه" در فتوایی بی شرمانه، اظهار داشت مشاهده فیلم های "مستهجن"، به شرط آنکه بیننده به دام شیطان نیفتد و دیدن این فیلم ها عادت او نشود، از لحاظ شرعی اشکال ندارد.

"الموجه" افزود: "اگر مشاهده این فیلم ها از باب کنجکاوی و مکاشفه باشد، جایز است و بر بیننده گناهی نیست."

این مبلغ سعودی، پیش از این نیز با صدور فتواهای عجیب مانند جواز "جهاد نکاح" انتقاد بسیاری را نسبت به خود برانگیخته بود.


منبع:شیعه نیوز

افزودن دیدگاه جدید