منوی اصلی

معرفی کتاب محمد در مکه

معرفی کتاب محمد در مکه

نام کتاب: محمد در مكه
نویسنده:  سيد علي اكبر پرورش


در اين كتاب از دو دسته و از دو گروه سخن رفته است : دسته اول نوريان وائمه نور كه در راس آنها محمد (ص ) و ياران نزديكش قرار دارند . دسته دوم ناريان و ائمه نار كه در اين رديف ابوجهل ابولهب معاويه ها و يزيدها قرار دارند،كه براي نگهداري بت ها و ترويج فساد پيوسته با پيامبر در حال مبارزه و ستيز بوده اند و پيامبر نيز با تمام وجودش براي ريشه كن نمودن بت و بت پرستي با بت داران مشغول به مبارزه بوده است. در اين كتاب نحوه مبارزه پيامبر به دو گونه عنوان شده است نخست مدت سه سال پيامبر اكرم (ص ) بطور مخفيانه با كمك ياران معدودش عليه بت و جهل و بت پرستي مبارزه را شروع ميفرمايند و ضربات مهلكي به ائمه نار كه همان بت داران بود وارد مي آورد و در اين بين به علت و فلسفه ان كه چرا پيامبر گرامي ابتداء عليه بت و شرك مخفيانه مبارزه را آغاز نموده و موفقيتهاي بزرگي كه از راه ( مبارزه مخفي) بدست آورده توضيحاتي داده شده پس از آن كه اسلام به رهبري پيامبر قدرتي پيدا كرد آنگاه بطور علني مبارزه را ادامه ميدهد تا جائي كه اكثر توده هاي محروم توسط ابوجهل ها و ابولهب ها به استضعاف كشيده شده و از آنها به نفع خود و براي اشباع هوسهايشان استفاده مي برده اند ناگهان به نور اسلام بوسيله زحمات و رنجهاي طاقت فرساي پيامبر هدايت شده و به اسلام گرايش پيدا ميكردند هر چه زمان ميگذشت بر تعداد مسلمانان افزوده ميگشت و بهمان نسبت اطراف سردمداران و صاحبان بت خالي و خالي ترمي گشت اما آن بت داران نه تنها به پيامبر هيچگاه ايمان نياوردند كه هميشه به صورتهاي گوناگون عليه اسلام به مبارزه و كار شكني ادامه دادند و حتي براي بشهادت رساندن پيامبر گرامي حيله ها و مكرها بكار گرفتند. اين بود خلاصه اي بسيار چكيده از اين كتاب و نمونه اي از موضوع آن .
لازم به تذكر است كه تمام وقايع و حالات گوناگون دشمنان اسلام و مبارزات پيگيرپيامبر با آنها هميشه استناد به آيات قرآن شده و آيه مورد نظر را ترجمه نموده و شماره آيه و سوره را در آخر صفحه متذكر شده است .
 

افزودن دیدگاه جدید