منوی اصلی

رفتارهای اجتماعی مطلوب: تعاون و همکاری

رفتارهای اجتماعی مطلوب: تعاون و همکاری

تعاون و همکاری

... وَ تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِیدُ الْعِقابِ

(مائده، 2)
... و در انجام نیکی ها و دوری از ناپاکی ها یکدیگر را یاری دهید و هرگز در گناه و ستم،
به هم یاری نرسانید، و از خداوند پروا کنید که همانا خداوند، سخت کیفر است.

نکته ها

اگر تحصیل علم یک «بِرّ» است، زمینه های آن چون: تأمین مدرسه، کتاب، کتابخانه، آزمایشگاه، وسیله نقلیّه، استاد و ... همه «تعاون بر بِرّ» است.
در روایات بسیاری به تعاون بر نیکی ها ویاری رساندن به مظلومان و محرومان، سفارش شده واز کمک ویاری به ستمگران نهی شده است، از جمله:

  • امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس برای یاری رساندن به دیگران گامی بردارد، پاداش مجاهد و رزمنده را دارد».(وسائل، ج 8، ص 602)
  • «تا زمانی که انسان در فکر یاری مردم است، خدا او را یاری می کند». (وسائل، ج 8، ص 586)
  • «یاری کردن مسلمان، از یک ماه روزه ی مستحبّی واعتکاف بهتر است». (وسائل، ج 11، ص 345)
  • «هر کس ظالمی را یاری کند، خودش نیز ظالم است».(وسائل، ج 11، ص 345)
  • «حتّی در ساختن مسجد، ظالم را یاری نکنید». (وسائل، ج 12، ص 130)

پیام ها

  1. وفای به پیمان ها و حفظ حرمت و قداست شعائر الهی نیاز به همیاری و تعاون دارد. «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ ... وَ تَعاوَنُوا»
  2. حکومت و جامعه اسلامی، باید در صحنه بین المللی، از مظلوم و کارهای خیر حمایت و ظالم و بدی ها را محکوم کند. «تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ»
  3. برای رشد همه جانبه  فضایل باید زمینه ها را آماده ساخت و در راه رسیدن به آن هدف، تعاون داشت. «تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ» به جای حمایت از قبیله، منطقه، نژاد و زبان، باید از «حقّ» حمایت کرد و به «بِرّ» یاری رساند. «تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ»
  4. کسانی که قداست شعائر الهی را می شکنند و به بدی ها کمک می کنند، باید خود را برای عقاب شدید الهی آماده کنند. «وَ اتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِیدُ الْعِقابِ»
منبع: کتاب سبک زندگی اسلامی براساس تفسیر نور. صفحه 107-108

افزودن دیدگاه جدید