منوی اصلی

داستانهای ائمه: امام جواد (ع): خدمت در حد توان

داستانهای ائمه: امام جواد (ع): خدمت در حد توان

مردی خدمت امام جواد علیه السلام آمد و گفت: به اندازه جوانمردی ات به من کمک کن. امام فرمود: این قدر نمی توانم. گفت پس به اندازه جوانمردی خودم، کمک کن. فرمود: این را می توانم. ای غلام! صد دینار به او بده.(1)


(1)کشف الغمه، ج2، ص368؛ حلیة الابرار، ج2، ص408، (در روایت آمده است: یا غلام اعطه مائة دینار. اما بعضی به اشتباه 200 دینار نوشته اند.)

 منبع:خدمت در سیره و سخن جواد الائمه علیه السلام،مبلغان، آذر و دی 1383، شماره 61 .

 

افزودن دیدگاه جدید