منوی اصلی

فضایل ائمه: امام مهدی (عج): راضی بودن ساکنین زمین و آسمان

فضایل ائمه: امام مهدی (عج): راضی بودن ساکنین زمین و آسمان

 
ابو سعيد خدرى از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روايت كرده كه فرمود:
ساكنين آسمان و زمين از مهدى عليه السّلام راضى خواهند بود. آسمان، قطره ‏اى از قطره ‏هاى (باران) خود را واگذار نميكند مگر اينكه آن را فرو ميريزد و زمين هم گياهى از گياهان خود را فرو گذار نميكند مگر اينكه آن را خارج مينمايد حتى اينكه اموات آرزوى زنده شدن را دارند.

منبع:الملاحم و الفتن( فتنه و آشوبهاى آخر الزمان)،علی بن موسی ابن طاووس،محمد جواد ،نجفی-اسلامیه ،تهران،ص53.باب 145.

افزودن دیدگاه جدید