منوی اصلی

کتابچه کمین گاه شیطان

کتابچه کمین گاه شیطان

زبان:

کتابچه "کمین گاه شیطان" مروری بر برخی احکام ارتباط با نامحرم از سوی معاونت فرهنگی اوقاف و امور خیریه در سال 1395 منتشر شده است.
موضوعات کتابچه "کمین گاه شیطان" :
  • فصل اول: را ههای محرمیّت
  • فصل دوم: گفتوگو با نامحرم
  • فصل سوم: اختلاط با نامحرم
  • فصل چهارم: مباحث دیگر

افزودن دیدگاه جدید