منوی اصلی

معرفی کتاب تحریفات و تصحیفات پیرامون زیارت عاشورا

معرفی کتاب تحریفات و تصحیفات پیرامون زیارت عاشورا

زبان:

پندار بعضی از نویسندگان است که از یک قرن قبل به بهانه وحدت جامعه اسلامی، خواندن زیارت عاشورا را دامن زدن به اختلاف بین شیعه و سنی دانسته و در صدد برآمده اند که از راه ضعف سند، آن را از اعتبار ساقط نمایند. و برخی هم اظهار داشته اند این زیارت، برگشت به تاریخ گذشته و موجب تفرقه بین مسلمانان است و مصلحت در حذف فقرات حاوی لعن بر قاتلان سیدالشهدا(ع) می باشد، زیرا مانع وحدت است و ما نباید حدت مسلمین را فدای یک امر تاریخی کنیم. گذشتگان مسئول کار خود می باشند و ما هم مسئول حفظ وحدت مسلمانان هستیم. در جواب اینان باید گفت که تشخیص این امر به عهده اولیای مسلمین است، هر گاه مقامات مسئول لزوم ترک امری را برای انجام امر مهمتری تشخیص دهند، آن را به عنوان امر ثانوی و نه اولی و از باب تقديم اهم بر مهم به هنگام مزاحمت در مقام اجرا و امتثال احکامی می پذیریم.  و متأسفانه عده ای از کسانی که ادعای شیعه بودن می نمایند در گوشه و کنار و حتی در کتاب هایشان این گونه نوشته اند که نزد شیعه درباره متن رایج این زیارت اتفاق وجود ندارد. نقل های معتبر دیگری از زیارت عاشورا وجود دارد که بعضی از فرازهای آن، متفاوت با متن رایج این زیارت است، خصوصا لعن های انتهایی زیارت عاشورا که افراد تفرقه انگیز به آن استشهاد کرده اند.

زنده نگه داشتن حادثه کربلا، احیای ارزشهای اسلامی است، نه بررسی و پرداختن به یک حادثه صرفا تاریخی، و آنچه نباید به آن پرداخت امور تاریخی بیهوده و بی هدف است، نه وقایع پیام آور و حافظ ارزشها. امام حسین کل قرآن مجسّم و ممثل تمام ارزش ها و اهداف مقدس انبیا و اولیا است که باید تا ابد راه و روش او زنده و محفوظ بماند و این زیارت برای تحقق اهداف امام باید همه ساله، بلکه همه روزه خوانده شود تا«كل ارض کربلا و كل يوم عاشورا» برای نسل های بعد به فراموشی سپرده نشود.

در کتاب تحریفات و تصحیفات پیرامون زیارت عاشورا، نویسنده به ابعاد مختلف تحریف این زیارت و راههای اثبات اعتبار، اختلاف نسخه ها و پاسخ به تحریف آن پرداخته است. کتاب تحریفات و تصحیفات پیرامون زیارت عاشورا در انتشارات نورالحیات و در سال 1398 به چاپ رسیده است.

افزودن دیدگاه جدید