منوی اصلی

کتاب حج در آینه عرفان

کتاب حج در آینه عرفان

زبان:

 

 

دراين كتاب به ابعاد معنوى وعرفانى حج پرداخته شده است. نگارنده سعى نموده است ضمن بيان آداب ومناسك ظاهرى حج و ارتباط اين آداب ظاهرى با امور معنوى و عرفانى اعمال حج، از ديدگاه عرفانى و باطنى به مقوله حج بپردازد.

افزودن دیدگاه جدید