نماز امام حسین (ع)

۰۴ شهریور ۱۳۹۴ 0 ادعیه و زیارات

اعمال روز جمعه؛

... نمازهای دیگر نیز نقل شده و آنها بسیار است و ذکر بعضی از آنها در اینجا مناسب است، اگرچه اکثر آنها اختصاصی به جمعه ندارد، لکن در روز جمعه به جا آوردن آنها افضل است. از جمله آنهاست:

9. نماز امام حسین (ع)

مولف گوید که سید بن طاووس در جمال الاسبوع از برای هریک از ائمه علیهم السلام نمازی با دعا ذکر نموده از جمله نماز نماز امام حسين عليه السلام که چهار ركعت است در هر ركعت سوره «فاتحه» پنجاه مرتبه و سوره «توحيد» پنجاه مرتبه و در ركوع «فاتحه» و «توحيد» هر يك ده مرتبه و چون از ركوع سر بردارى هر يك را ده مرتبه و همچنين در سجده اولى و در بين دو سجده و در سجده دوم هر يك ده مرتبه و چون از چهار ركعت فارغ شدى و سلام گفتى دعای حضرت را بخوان.

کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلامکانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام تلگرام قرآن و حدیثکانال قرآن و حدیث در ایتاکانال قرآن و حدیث در گپپیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث