منتخب سخنان امام علی علیه السلام از نهج البلاغه (1)(+پوستر)

منتخب سخنان امام علی علیه السلام از نهج البلاغه (1)(+پوستر)

۰۹ آبان ۱۳۹۵ 0 معارف

مبغوض ترین مردم 

امام علی «علیه السلام»

مبغوض‏ترين مردم نزد خدا بنده‏ اى است كه خداوند او را به خود واگذاشته باشد، چنين كسى از راه راست بيرون رفته، و بدون راهنما حركت مى‏ كند، اگر به زراعت دنيايى بخوانندش در عمل مى‏ كوشد، و اگر به كشت و كار آخرت دعوتش كنند تنبلى مى‏ كند، گويى آنچه در عملش مى‏ كوشد بر او واجب، و آنچه نسبت به آن سستى مى‏ كند از او ساقط است(نهج البلاغه، خطبه 102)


کلام امام علی «علیه السلام» درباره مغبوض ترین بنده خدا

آثار الهی نشانی ازحکمت او

امام علی «علیه السلام»

در ساخته‏ هاى بديع خدا آثار صنع و نشانه‏ هاى حكمتش آشكار است، از اين رو آنچه آفريده حجّت و دليلى بر وجود اوست، و اگر موجودى بى‏ زبان باشد تدبير او در وجود آن موجود برهان گويايى بر وجود او، و دليلى محكم بر آفرينندگى ذات پاك اوست. (نهج البلاغه، خطبه 90)

کلام امام علی «علیه السلام» درباره تدبر در آفرینش


فرصت را غنیمت شمارید !

امام علی «علیه السلام»

اكنون در محلى هستيد كه مى‏ توانيد با فرصت و فراغتى كه داريد رضاى حق را به دست آوريد، در حالى كه پرونده‏ ها باز، و قلم‏ها براى ثبت اعمال در جريان، و بدن ها سالم، و زبان ها گوياست، و توبه پذيرفته، و اعمال قبول مى‏ شود (نهج البلاغه، خطبه 93)

کلام امام علی «علیه السلام» درباره غنیمت شمردن فرصت ها

ماهیت فتنه ها 

امام علی «علیه السلام»

فتنه‏ها وقتى كه روى آرند عامل اشتباه شوند، و چون از ميان بروند حقيقت آن بر همه معلوم گردد. به وقت آمدن ناشناس‏اند، و هنگام رفتن شناخته مى‏ شوند. همچون باد در گردشند، به شهرى اصابت مى‏ كنند و از شهرى مى‏ گذرند. بدانيد كه ترسناكترين فتنه‏ ها به نظر من در زندگى شما فتنه ‏اى است كور و تاريك و فراگير، و بلايش مخصوص مردم با ايمان است، آن كه در آن فتنه‏ ها بصير و داناست بلا دامنگيرش مى ‏گردد، و هر كه كور دل و نابيناست بلا از او دور مى ‏ماند! (نهج البلاغه، خطبه 92)

کلام امام علی «علیه السلام» درباره فتنه

نعمت بزرگ رسالت 

امام علی «علیه السلام»

خداوند پيامبر را وقتى فرستاد كه مردم در وادى گمراهى حيران بودند، و در فتنه كوركوران,ه مى‏ رفتند، هواهاى نفسانى عقل و خرد را از آنان ربوده، كبر و خود پسندى آنان را دچار لغزش كرده، و جاهليت تاريك سبكسر و بى ‏اعتبارشان نموده بود. در كارها نا آرام و سرگردان، و ملتى گرفتار نادانى بودند. رسول حق صلّى اللّه عليه و آله خيرخواهى را نسبت به آنها به نهايت رساند، به راه حق حركت كرد، و آنان را به حكمت و موعظه حسنه دعوت فرمود (نهج البلاغه، خطبه 94)

کلام امام علی «علیه السلام» درباره رسالت

ویژگی های یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله 

امام علی «علیه السلام»

من اصحاب رسول خدا را دیده ام آنان ژوليده موى و غبار آلود بودند در حالى كه شب را در سجده و قيام به صبح مى ‏رساندند، گاه پيشانى و گاه صورت در پيشگاه حق به زمين مى‏ نهادند، از ياد معاد گويا بر روى شعله آتش ايستاده مضطرب و پريشان بودند، پيشانى آنان از طول سجود پينه داشت. چون ياد خدا مى‏ شد ديدگانشان چنان اشك مى ‏ريخت كه گريبانشان از گريه تر مى‏ شد، و همچون درخت كه روز تندباد مى ‏لرزد از ترس عذاب و اميد ثواب به خود مى‏ لرزيدند (نهج البلاغه، خطبه 96)

کلام امام علی «علیه السلام» درباره ویژگی یاران پیامبر

دنیا فریبتان ندهد ! 

امام علی «علیه السلام»

همانند بى‏ رغبت‏هاى به دنيا، و اعراض كنندگان از آن به دنيا بنگريد، كه به خدا قسم دنيا به زودى اهل اقامت و ساكنانش را از ميان بر مى‏ دارد، و عيّاشان بى‏ خيال را دچار حادثه و بلا مى‏ نمايد. آنچه از دنيا از دست رفته و پشت كرده باز نمى‏ گردد، و آينده آن هم روشن نيست . شادى دنیا آميخته به اندوه است، و قدرت و قوت مردان آن رو به سستى و ضعف مى ‏رود. پس فراوانى آنچه كه شما را خوشايند است فريبتان ندهد، زيرا آنچه از دنيا با شما خواهد بود اندك است (نهج البلاغه، خطبه 98)

کلام امام علی «علیه السلام»

بشارت به مهدی موعود (عج) 

امام علی «علیه السلام»

آگاه باشيد كه آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله همانند ستارگان آسمانند كه هرگاه ستاره‏ اى از آنان غروب كند ستاره ديگرى آشكار شود. گويى مشاهده مى‏ كنم نعمت‏هاى خدا (در زمان ظهور قائم) نسبت به شما كامل شده، و شما را به آنچه آرزو مى‏ كرديد خواهد رساند  (نهج البلاغه، خطبه 99)

کلام امام علی «علیه السلام» درباره بشارت به ظهور مهدی (عج)

همراه پیامبر رستگار واقعی 

امام علی «علیه السلام»

خداوند ، پیامبران را براى اظهار امر و فرمان، و متذكر شدن وجود مقدسش بين مردم فرستاد، پیامبر نیز ، رسالت را به امانت ادا كرد، و بر اساس رشد از دنيا گذشت و بيرق حق را در ميان ما گذاشت، كسى كه از اين بيرق پيشى گرفت از دين خارج شد، و هر كه از آن عقب ماند هلاك گشت، و هر كه ملتزم آن شد به حق پيوست(نهج البلاغه، خطبه 99)

کلام امام علی «علیه السلام» درباره پیامبر

اهل عبرت باشید !

امام علی «علیه السلام»

آيا براى شما در آثار گذشتگان مايه خوددارى از گناه نيست؟ آيا براى شما در سر گذشت پدرانتان‏ بينش و عبرتى نيست اگر اهل تعقّل باشيد؟ آيا نديديد كه گذشتگان از شما بر نمى ‏گردند، و براى ماندگان بقايى نيست؟ 
مگر مردم دنيا را نمى ‏نگريد كه شبانه روز داراى حالاتى گوناگون هستند؟ مرده‏اى است كه بر وى مى‏ گريند، و ديگرى را تسليت مى ‏دهند، يكى مبتلا به بيمارى شده بر زمين افتاده، و آن ديگر به عيادت مريض مى‏ رود، يكى در حال جان كندن است، و ديگرى به دنبال دنياست در حالى كه مرگ او را دنبال مى‏ كند، و يكى در بى‏ خبرى است و خدا از او غافل نيست، و به دنبال گذشته باقى مانده هم مى‏ گذرد.آگاه باشيد، از نابودكننده لذّات، و بر هم زننده عيش‏ها، و قطع كننده آرزوها ! ياد كنيد آن زمان كه شتابان به سوى گناهان مى‏ رويد. و براى اداى حق واجب خداوند، و سپاس نعمت ها و احسان بى‏شمارش از او كمك بجوييد (نهج البلاغه، خطبه 98)

کلام امام علی «علیه السلام» درباره عبرت گرفتن

الحذر ! الحذر !

امام علی «علیه السلام»

اى بندگان خدا، شما را سفارش مى ‏نمايم به ترك دنيايى كه شما را ترك مى ‏كند گر چه شما ترك آن را دوست نداريد، دنيايى كه بدن هايتان را كهنه مى‏ نمايد گر چه شما علاقه داريد تازه بمانيد. شما نسبت به دنيا همچون مسافرانى هستيد كه راه را طى كرده و آن را به پايان برده ‏اند، و نشانه ‏اى را قصد كرده گويا به آن رسيده ‏اند. آن كه مركب به سوى هدف مى‏ راند مگر اميدوار است در چه مدتى براند تا به آن برسد؟ و كسى كه برايش مدتى معين شده كه از آن تجاوز نخواهد كرد چه مقدار اميد به درنگ دارد با آنكه براى بيرون رفتن از دنيا مرگ با شتاب او را به جلو مى‏ راند؟! پس در عزت و فخر كردن به دنيا رقابت نكنيد، و به زيور و نعمت آن گول نخوريد، و از رنج و سختى آن بيتابى مكنيد، زيرا عزت و فخرش از ميان مى‏ رود و زيور و نعمتش فانى مى ‏شود، و رنج و سختى آن پايان مى ‏پذيرد، و هر مدت آن به آخر مى‏ رسد، و هر زنده آن مى‏ ميرد. (نهج البلاغه، خطبه 102)

کلام امام علی «علیه السلام» درباره فریب دنیا

قدر خود را بشناس ! 

امام علی «علیه السلام»

دانا كسى است كه اندازه و قدر خود را بشناسد، و براى نادانى كسى همين بس كه اندازه خود را نداند. (نهج البلاغه، خطبه 102)

کلام امام علی «علیه السلام» درباره ارزش خود

اهل بیت (ع) از منظر امام علی علیه السلام 

امام علی «علیه السلام»

ما درخت نبوت، و جايگاه رسالت، و محل رفت و آمد ملائكه، و معادن دانش، و چشمه‏ هاى حكمتيم. يار و عاشق ما منتظر رحمت، و دشمن و كينه ‏توز ما در انتظار عقوبت است(نهج البلاغه، خطبه 108)

کلام امام علی «علیه السلام» درباره اهل بیت

دانلود

مؤمن اینچنین است !

امام علی «علیه السلام»

مؤمن اینگونه است که اگر در بين مردم حضور داشته باشد شناخته نشود، و اگر غايب باشد ، از او جستجو نكنند. او چراغ هدايت، و نشانه‏ روشن براى روندگان‏ در عرصه ظلمت ‏است. سخن چين و فتنه ‏گر و فاش كننده زشتى ‏ها و لغو گو نيست ؛ خداوند ابواب رحمتش را به روى او باز مى‏ گشايد، و رنج و سختى را از وی بر طرف مى‏ سازد. (نهج البلاغه، خطبه 102)

کلام امام علی «علیه السلام» درباره مومن

پیامبر اسلام ( ص ) طبیبی سیار 

امام علی «علیه السلام»

پیامبر اسلام ( ص ) طبيبى است كه همراه با طبّش در ميان مردم مى ‏گردد، مرهم هايش را محكم و آماده ساخته، و ابزارهايش را براى سوزاندن زخم ها داغ نموده، تا هر جا لازم باشد: در زمينه دل هاى كور، و گوش هاى كر، و زبان هاى لال به كار گيرد. دارو به دست ، به دنبال علاج بيماري هاى غفلت، و دردهاى حيرت است(نهج البلاغه، خطبه 107)

کلام امام علی «علیه السلام» درباره پیامبر (ص)

آخرالزمان اینگونه می شود !

امام علی «علیه السلام»

در اين زمان فرزند باعث خشم پدر، و باران عامل حرارت گردد، و مردم پست فراوان، و خوبان كمياب شوند. مردم (توانمند) آن روزگار همچون گرگ، و حاكمانشان درنده، و ميانه حالشان طعمه، و نيازمندانشان مرده خواهند بود، راستى ناپديد شود، و دروغ فراوان گردد، مردم به زبان اظهار دوستى، و به دل دشمنى كنند، فسق عامل نسبت، و عفّت باعث شگفتى شود، و اسلام را همچون پوستين وارونه پوشند (نهج البلاغه، خطبه 107)

کلام امام علی «علیه السلام» درباره آخرالزمان

اسلام راه روشن 

امام علی «علیه السلام»

اسلام روشن‏ترين راه، و آشكارترين مسلك‏هاست، علائم راهش بلند، جاده‏ هايش روشن، چراغ هايش درخشان، ميدان تمرينش آماده براى مسابقه، هدفش مرتفع، و در برگیرنده مسابقه گذاران است، جايزه ‏اش مورد رغبت، و سوارانش شريف. راهش تصديق، نشانه‏ اش اعمال شايسته، پايانش مرگ، ميدان تمرينش دنيا، محل گرد آمدن مسابقه گذارانش قيامت، و جايزه مسابقه‏ اش بهشت است. (نهج البلاغه، خطبه 105)

کلام امام علی «علیه السلام» درباره اسلام

قرآن ، همراهی با برکت 

امام علی «علیه السلام»

خداوند قرآن را برهان ، براى كسى كه به وسيله آن سخن گفت، و شاهد براى كسى كه به وسيله آن به دفاع بر خاست، و نور براى آن كه طلب روشنى كرد، و فهم براى آن كه انديشه نمود، و مغز براى آن كه آراسته به تدبير شد، و نشانه براى با فراستى كه راه حق جست، و بينايى براى كسى كه عزم جزم كرد، و پند براى كسى كه پند آموخت، و نجات براى آن كه تصديق كرد، و تكيه گاه براى كسى كه به آن متّكى شد، و آسايش براى آن كه خود را به آن واگذاشت، و سپر براى آن كه صبر پيشه كرد ، قرار داد . (نهج البلاغه، خطبه 105)

کلام امام علی «علیه السلام» درباره قرآن

بپرسید ! قبل از آنکه نباشم 

امام علی «علیه السلام»

پيش از آنكه مرا نيابيد از من بپرسيد، به خدايى كه جانم در دست قدرت اوست از آنچه كه از امروز تا قيامت رخ خواهد داد و نيز در باره گروهى كه صد نفر را هدايت كند و صد نفر را به گمراهى برد از من نخواهيد پرسيد مگر اينكه شما را از دعوت كننده و جاى فرود آمدن مركب ها و آن كه از اهل آنها كشته مى‏شود، و آن كه به مرگ طبيعى مى‏ ميرد خبر خواهم داد. و اگر مرا از دست بدهيد و آن گاه حوادث ناگوار و مشكلات طاقت فرسا بر شما فرود آيد، بسيارى از پرسش كنندگان سر فرود آورند و جمع زيادى از پرسش شوندگان از جواب فرو مانند (نهج البلاغه، خطبه 92)

کلام امام علی «علیه السلام»

کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلامکانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام تلگرام قرآن و حدیثکانال قرآن و حدیث در ایتاکانال قرآن و حدیث در گپپیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث