مجموعه احادیث امام علی (ع) (+عکس نوشته و پوستر) (9)

۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 0 صوتی و تصویری

یادآوری خوبی

هرگاه به تو خوبی شد، آن را یادآوری کن(میزان الحکمه،ج7،ص312)


امام علی «علیه السلام»: هرگاه به تو خوبی شد، آن را یادآوری کن میزان الحکمه،ج7،ص312

حاضرجوابترین مردم

حاضرجوابترین مردم کسی است که خشمگین نشود (میزان الحکمه،ج8،ص446)


امام علی «علیه السلام»: حاضرجوابترین مردم کسی است که خشمگین نشود میزان الحکمه،ج8،ص446

تیزهوشی و پرخوری

تیزهوشی و پرخوری با هم جمع نمی شوند


امام علی «علیه السلام»:  تیزهوشی و پرخوری با هم جمع نمی شوند میزان الحکمه،ج1،ص189

دوام عبادت

دوام عبادت، دلیل دست یافتن به خوشبختی استسلامت زندگی

 سلامت زندگی در مدارا کردن است. (عیون الحکم و المواعظ،ص285)


امام علی«علیه السلام» سلامت زندگی در مدارا کردن است. عیون الحکم و المواعظ،ص285

مشورت کردن

مشورت کردن، مایه راحتی تو و زحمت دیگری است.(میزان الحکمه،ج6،ص87)


رضایتمندی

پیوسته رضایتمند باش تا توانگری و کرامت همواره با تو همراه باشد. (عیون الحکم و المواعظ،ص86)


امام علی«علیه السلام» پیوسته رضایتمند باش تا توانگری و کرامت همواره با تو همراه باشد. عیون الحکم و المواعظ،ص86

ضمانت نکن

چیزی را که از عهده انجام آن بر نمی آیی ضمانت نکن


امام علی«علیه السلام» چیزی را که ازعهده انجام آن بر نمی آیی ضمانت نکن میزان الحکمه،ج6،ص447

عاقبت اندیش باش

هرکس بدون عاقبت اندیشی در کارها دست به کاری زند، خود را گرفتار سختیها و مصائب می کند.(میزان الحکمه،ج3،ص52)


امام علی«علیه السلام» : هرکس بدون عاقبت اندیشی در کارها دست به کاری زند، خود را گرفتار سختیها و مصائب می کند. میزان الحکمه،ج3،ص52

حسن همسایگی

از نشانه های حسن همسایگی جویا شدن از احوال همسایه است.(میزان الحکمه،ج2،ص296)


امام علی(علیه السلام) از نشانه های حسن همسایگی جویا شدن از احوال همسایه است. میزان الحکمه،ج2،ص296

گواراترین زندگی

گواراترین زندگی در دور افکندن تکلفات است.(میزان الحکمه،ج10،ص181)


امام علی(علیه السلام)  گواراترین زندگی در دور افکندن تکلفات است. میزان الحکمه،ج10،ص181

جوینده ادب

جوینده ادب دوراندیش تر از جوینده طلاست( میزان الحکمه،ج1،ص99)


امام علی(علیه السلام) جوینده ادب دوراندیش تر از جوینده طلاست میزان الحکمه،ج1،ص99

کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلامکانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام تلگرام قرآن و حدیثکانال قرآن و حدیث در ایتاکانال قرآن و حدیث در گپپیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث