خانواده موفق در کلام رهبری (+پوستر)

۲۹ آبان ۱۳۹۷ 0 صوتی و تصویری
عکس نوشته درباره خانواده

آرامش خانه


مقام معظم رهبری : اگر مرد خانه فعالیتی چه علمی و چه جهادی و سازندگی و چه برای کسب روزی و چه برای کارهای عمومی دارد، زن سعی کند فضای خانه را برای او مساعد کند که او بتواند با روحیه ی خوب سرکار برود و با شوق به خانه برگردد.عکس نوشته درباره خانواده

با هم بسازید


مقام معظم رهبری :بنای کار ازدواج بر سازش دختر و پسر است، باید با هم بسازید این «با هم بسازند» معنای خیلی عمیقی دارد. این را اصل قرار بدهید،تا ان شاء الله خداوند متعال برکاتش را بر شما نازل کند.عکس نوشته درباره خانواده

بهشت زیرپای مادران است


مقام معظم رهبری :همه تحت تاثیر مادران هستند. آنکه بهشتی می شود پایه ی بهشتی شدنش از مادر است که «الجنه اقدام الامهات»عکس نوشته درباره خانواده

تربیت فرزند


مقام معظم رهبری :شغل اول زن تربیت فرزند است نمیگوییم شغل دیگر نداشته باشد داشته باشد اسلام مانع نیست اما اولین و اساسی ترین و پراهمیت ترین شغل زن مادری است
عکس نوشته درباره خانواده

شوق زندگی


مقام معظم رهبری :کار مرد خانه فعالیتی چه جهادی و چه برای کسب روزی و چه برای کارهای عمومی دارد زن سعی کند فضای خانه را برای او مساعد کند که او بتواند با روحیه ی خوب سرکار برود و با شوق به خانه برگردد.
عکس نوشته درباره خانواده

کدبی خانه


مقام معظم رهبری : کدبانوی خانه شما باید باشید کانون خانواده جایی است که عواطف و احساسات باید در آنجا رشد و بالندگی پیدا کند شوهر و بچه ها محبت و نوازش ببیند مرهم زخم مرد فقط نوازش همسر است برای یک مرد بزرگ این همسر کاری را می کند که مادر برای یک بچه ی کوچک آن کار را می کند.
عکس نوشته درباره خانواده

مایه آرامش


مقام معظم رهبری :زن در خانه مایه ی آرامش است مایه ی آرامش مرد و فرزندان اگر خود زن برخودار از آرامش روانی و روحی نباشد نمی تواند این آرامش را به خانواده بدهد.عکس نوشته درباره خانواده

محور آرامش خانواده


مقام معظم رهبری :زن محور انس و آرامش خانواده استعکس نوشته درباره خانواده

وظیفه زن


مقام معظم رهبری :زن مسلمان در عائله وظایفی دارد هدایت و تقویت روحی شوهر و تربیت فرزندان 

کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلامکانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام تلگرام قرآن و حدیثکانال قرآن و حدیث در ایتاکانال قرآن و حدیث در گپپیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث