اعمال و مراقبت های شب عید فطر (میرزا جواد آقا ملکی تبریزی)

اعمال و مراقبت های شب عید فطر (میرزا جواد آقا ملکی تبریزی)

۲۳ تیر ۱۳۹۴ 0

حقیقت عید

عید زمانی است که خداوند متعال برای جایزه دادن و بهره‏مند کردن بندگان از نعمتها، آن را در میان روزها انتخاب میکند، تا برای گرفتن خلعتها و عطایا جمع شوند و به همگان اعلام کرده است که به درگاه او روی آورده و با اعتراف به بندگی و آمرزش خواستن از گناهان و عرضه نیازها و آرزوهایشان برای او تواضع نمایند. خداوند نیز در تمام این موارد به آنان وعده اجابت و اعطایی بالاتر از آرزوهایشان بلکه بالاتر از آنچه در دل بشری خطور کرده، داده است. دوست دارد در چنین روزی به او خوش گمان بوده و جانب امیدواری به قبول خداوند و آمرزش و عطای او را بر جانب ترس از رد و عذابش ترجیح بدهند.
و ناامید ورشکسته در این روز از معنی عید غافل و سرگرم آرایش خود برای مردم و کف زدن و شانه کردن مو بوده و از امر مهم درخواست عطوفت و رحمت پروردگار غافل است. و بجای انس در مجالس پاکان و خواص پروردگار جهانیان، پیامبران و رسولان و شهدا و صدیقین، با چهارپایانی مانند خود خو گرفته و درجات بهترین جاهای بهشت را رها و به طبقات جهنم چسبیده است. و بالاتر، پناه خدای متعال و جبار آسمانها و زمین را به چسبیدن به زمین و عالم طبیعت فروخته است. چه ورشکستگی آشکار و بزرگی.
خلاصه خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه عبادت خود قرار داده و بندگانش را در روز عید فرا خوانده تا برای گرفتن جوایز و هدایا جمع شوند.

گروههای مختلف در برابر عید

مردم در رابطه با عید به چند دسته تقسیم میشوند:
1. عده ‏ای روزه را تکلیفی بیش ندانسته و فقط با خودداری از خوردن و نوشیدن و زنان، خود را به ناراحتی می اندازند. اما اعضای بدن خود را از گناهان حفظ نکرده و با دروغ و غیبت روزه خود را نقض کرده و با تهمت، افترا، فحاشی به خدمتکار و آزار او روزه خود را از بین میبرند. و در عین حال با کمال اطمینان خود را از فرمانبرداران میپندارند. و گمان میکنند که بر پروردگار جهانیان منتی دارند. ولی نمیدانند که با گناهان و نادانیشان نزد عاقلان رسوا شده و روزه آنان مورد قبول خدای خدایان قرار نمیگیرد. چنین کسانی اگر در عید به عنایت خدای متعال خوش گمان بوده و در مکان نماز گزاردن خود از پروردگارشان آمرزش بخواهند، شاید خداوند متعال هنگام اعطای جوایز آنان را نیز مورد آمرزش خود قرار داده و با فضل خود بعضی از پاداشهای خود را نصیب آنان نماید.
2. دسته‏ ای نیز میدانند که این خداست که در تکالیف بر آنان منت داشته، و روزه‏ای کامل است که همراه با بازداشتن اعضای بدن باشد. از این رو مواظب اعضای بدن خود نیز هستند؛ اما گاهی خلافی از آنان سر زده و با بیم و امید مرتکب گناهی میگردند. با ناراحتی روزه گرفته و باندازه‏ا ی که حال دارند مستحبات را بجا میآورند. کارهای خوب و بد را با هم مخلوط نموده و با ترس و خجالت، حیا و امیدواری وارد عید میشوند. خداوند آمرزش، پاداش و تبدیل گناهان به کارهای نیک را به آنان وعده داده و با عطایای خود پاداش عبادتهای آنان را بطور کامل و بگونه‏ای که بالاتر از آرزویشان باشد، به آنان عنایت میکند.
3. گروهی از روی عادت و غفلت روزه گرفته و در ماه رمضان نیز مانند سایر ماه‏ها در غفلت بسر برده، مرتکب گناهان شده و از روی عادت نیز وارد عید میشوند. سرنوشت این گروه، به خواست خداوند بستگی دارد. ممکن است عنایت خدا شامل حال آنان شده و فقط بخاطر فرا رسیدن عید و یا بجهت کرامت بعضی از اعمال نیکوکاران آنان را مورد آمرزش خود قرار دهد، یا بدی کردارشان آنان را از رحمت خداوند خارج نموده و به ورشکستگان ملحق شوند.
4. دسته‏ ای ندای خداوند را در این ماه لبیک گفته و با تمام توان در مراقبت دستورات الهی تلاش کرده و برای بدست آوردن رضای خدای متعال در پی بدست آوردن تمامی خیرات هستند و عبادات زیادی بجا میآورند در حالی که دلهای آنان به سبب آگاهی خود به کوتاهی در شکرگزاری نعمت تشریف با این ندا ترسان بوده، و قدر منت خداوند متعال بر آنان، بخاطر اجازه به نزدیکی به او و خدمت و عبادت او را میدانند. خداونند متعال هم خدمت آنان را قبول، از سعی آنان تشکر میکند و با کرامتها و انواع عنایات خود آنان را پاداش میدهد؛ با هدایتهای بیشتر آنان را بزرگ داشته، با نور قرب خود آنان را میپوشاند و آنان را به دوستان برگزیده‏اش ملحق مینماید.
5. گروهی نیز ندای خداوند متعال، سختی گرسنگی و شب زنده ‏داری را برای آنان از بین برده، با اشتیاق و شکرگزاری، حتی با شادمانی و مستی با آن روبرو شده، برای رفتن و مسابقه جدیت بخرج داده، با روح و عقل خود بخوبی خطاب خدای خدایان را اجابت میکنند؛ برای از بین بردن حجاب با بذل جان همت کرده و با قرب به او به مراد رسیده و به پروردگار بندگان متصل شده‏اند. پروردگارشان آنان را بخوبی پذیرفته، نزدیک کرده و در پناه خود، در جایگاه صدق بهمراه دوستان و برگزیدگانش مینشاند با جام لبریز خود آنان را سیراب کرده و به زیبایی، نور، شادمانی و سروری میرسند که کسی توان تصور آن را نداشته، چشمی آن را ندیده و کسی از آن چیزی نگفته است.
روز عید زمان آشکار شدن آثار اعمال ماه رمضان و اعطای پاداش عبادتهای آن میباشد. بنابراین کسی که بخوبی از خداوند متعال در شب عید مراقبت نموده، کوتاهی‏های خود را در ماه رمضان، در شب فطر جبران نماید و خود را برای عید آماده کند و از بندگان صالح خدا شود، امید است همانگونه که خدای متعال آنان را در روز عید قبول میکند، او نیز پذیرفته، و او را از الطاف خاص خود محروم ننماید؛ و بعد از اعتراف به کوتاهی در عبادت و جبران آن، خداوند او را مورد محاسبه دقیق قرار نداده و با او نیز مانند بندگان گرامیش و شهدا و صدیقین که شایسته بخشش او هستند رفتار کند.

اهمیت عبادت در این شب‏

عبادت در این شب بسیار مهم است. از امام سجاد (علیه السلام) روایت شده است که به فرزندانش در مورد این شب سفارش کرده و میفرمود: این شب کمتر از آن شب نیست. و منظور حضرت (علیه السلام) شب قدر بود. با این کلام تصریح میکند که شب قدر نیست. بنابراین لازم است عمل کننده در این شب بیش از شب قدر جدیت نماید. زیرا این شب علاوه بر این که باین جهت شرافت دارد وقت پاداش و آخر کار نیز بوده و بهمین جهت احتیاج به جدیت زیاد دارد.

اعمال شب عید

1. مهمترین کارها در این شب بعد از جستجوی ماه و دیدن آن، خواندن دعایی است که هنگام دیدن ماه خوانده میشود و در صحیفه سجادیه آمده است و نیز سلام و تضرع کامل به نگهبان شبش که از معصومین (علیهم السلام) است و توسل به آنان جهت جدیت ایشان در اصلاح اعمال این ماه او. همچنین باید اعمال ماه رمضان و خود، دل، روح، ضمیر، ظاهر، باطن، تمامی وجود و جزء جزء وجود خود را تسلیم آنان نموده و از آنان بخواهد که واسطه شده و از خدا بخواهند او را تا رمضان آینده و تمامی عمر موفق بدارد.
بطور کلی قصد او در این توسل اصلاح تمام مفاسد ماه، سال و عمرش بوده و تمام نواقصش را کامل نماید. باید در تملق گفتن و لطیف نمودن معانی تضرع، توسل و تسلیم خیلی جدیت کرده و امیدواری کامل خود را به پذیرش آنان آشکار نماید؛ و بخاطر آنان به درگاه خداوند شکرگزاری نماید. آنگاه این شب را با همان اعمال قلبی و بدنی که در شبهای قدر گفتیم، مگر اعمال مخصوص به هر کدام از آن شبها زنده بدارد.
2. غسل به هنگام غروب.
3. بعد از نوافل مغرب در حالی که دستهای خود را بلند کرده است بگوید:
یا ذالمن و الطول، یا مصطَفِیْ محمد و ناصره، صل علی محمد و آل محمد واغفر لی کل ذنب احصیته، و هو عندک فی کتاب مبین آنگاه سجده کرده و صد بار در سجده بگوید: اتوب الی الله سپس حاجت خود را بخواهد که اگر خدا بخواهد برآورده میگردد.
4. بعد از نماز مغرب، عشا، صبح و عید این تکبیر را بگوید:
الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر و لله الحمد الله اکبر و الحمد لله علی ما هدانا.
بهتر است این تکبیر را در پی این نمازها ترک نکند.
5. مستحب است بعد از نماز مغرب و عشا دو رکعت بجا آورده در رکعت اول بعد از سوره فاتحه صد بار سوره اخلاص و در رکعت دوم بعد از سوره فاتحه یک بار سوره اخلاص بخواند. آنگاه قنوت خوانده، به رکوع رود، سجده کند و سلام بدهد. آنگاه سجده کرده و در سجده صد بار بگوید: أتوب الی الله از امیرالمؤمنین (علیه السلام) روایت شده است که فرمودند: قسم به کسی که جانم بدست اوست کسی این عمل را انجام نمیدهد و چیزی از خدا نمیخواهد مگر این که خداوند به او اعطا میکند گر چه گناهان او بعدد شنهای عالج باشد.
و اگر حال عبادت دارد عمل بعد را نیز انجام بدهد.
6. دو رکعت نماز که در رکعت اول هزار بار و در رکعت دوم یک بار قل هو الله احد خوانده و بعد از سلام دادن سجده کرده و در سجده‏اش صد بار بگوید: أتوب الی الله سپس بگوید: یا ذالمن و الجود! یا ذالمن و الطول! یا مصطَفِیْ محمد! صل علی محمد و آل محمد. و حاجات خود را بگوید و بعد دعایی را که در اقبال روایت شده است بخواند. کسی که چنین کند، حاجت او برآورده میگردد.
و اگر برای این عمل نشاط ندارد عمل بعد را انجام دهد.
7. ده رکعت نماز بجا آورده، و در هر رکعت یک بار حمد و ده بار سوره اخلاص خوانده و بجای ذکر رکوع و سجود ده بار بگوید: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و بعد از پایان آن هزار بار استغفار نموده و در سجده شکر بگوید: یا حی یا قیوم! یا ذالجلال و الاکرام! یا رحمن الدنیا و الاخره و رحیمهما! یا ارحم الراحمین! یا اله الاولین و الاخرین، اغفر لی ذنوبی و تقبل صومی و صلاتی. روایت شده است: کسی که این عمل را انجام بدهد قبل از این که سرش را از سجده بردارد، آمرزیده شده، روزه او قبول و گناهان او بخشیده میشود.
اگر هم برای او سخت است عمل بعد را انجام بدهد.
8. چهارده رکعت نماز، که در رکعت یک بار فاتحه الکتاب و آیه الکرسی و سه بار قل هو الله احد میخواند. روایت شده: کسی که این عمل را انجام دهد، خداوند در مقابل هر رکعت، عبادت چهل سال و عبادت تمام کسانی را که در این ماه نماز خوانده و روزه گرفته‏ اند، به او عطا میفرماید.
و اگر برای این هم، حال ندارد، عمل بعد را انجام دهد.
9. شش رکعت نماز، که در هر رکعت پنج بار قل هو الله احد میخواند. روایت شده: کسی که این نماز را بجا آورد، شفاعت او در مورد خانواده‏اش قبول میگردد، گر چه سزاوار آتش باشند.
10. خارج نمودن فطریه. در روایت آمده است: اگر فطریه خارج نشود، روزه رد خواهد شد. و فطریه نقص زکات مال را از بین میبرد. روزه با آن کامل شده و مانند صلوات فرستادن بر پیامبر در نماز است. و همانگونه که کسی در نمازش بر پیامبر صلوات نفرستد، نماز ندارد، همانگونه هم کسی که عمداً آن را ترک کند روزه ندارد.

زکات فطره‏

هدف مهم ما در این مختصر این است که انسان عاقل را توجه بدهیم که باید درباره قرار دادن این حکم اندیشه نموده که در مقابل این بخشش کم چه فواید بزرگی قرار داده شده است و سپس خدا را شکر کند. و ببینید که آیا ندادن این مال اندک (حدود سه کیلو و نیم گندم یا جو...) با تصدیق دین، فرمایشات سید رسولان (صلی الله علیه و آله و سلم) و سلامت عقل سازگاری دارد یا نه؟ چگونه ایمان با ندادن یک صاع جو که دادن آن باعث رستگاری دهنده آن، ایمنی از خطر مرگ و کامل شدن روزه و زکات است، و ندادن آن در بردارنده خطر مرگ و رد شدن روزه است، سازگاری دارد؟ چگونه ممکن است صاحب عقل سلیم از دادن این مال خودداری کند! حتی ممکن نیست هیچ عاقلی احتیاط را در این مورد از دست بدهد. و اگر این دفع ضرر و این استفاده هم نبود، عاقل باید از مالک دین و دنیایش درباره ندادن این مال اندک خجالت میکشید؛ بعد از این که در قرآن روی آن تأکید شده و وعده رستگاری به دهنده آن داده شده و بر نماز مقدم شده است؛ آنجا که میفرماید: حتماً رستگار شد کسی که زکات داد و با ذکر نام خدا نماز خواند. چرا با دستورات کسی که تو را مکلف به دادن ذره‏ای از عطایای بزرگ و فراوان خود که نزد تو است نموده است، مخالفت میکنی؛ در حالی که او ضامن رزق تو و زن و فرزندت میباشد و میتواند در صورت مخالفت، تو را از عطایای خود محروم نماید. و علاوه بر عطایای زیادی که به تو نموده است، به تو وعده رستگاری، کامل شدن روزه و زکات و برطرف نمودن خطر مرگ حاضر تا پایان عمر داده است. منشأ ندادن این مال چیزی جز ضعف ایمان و اسلام و پستی و زشتی یا واگذاری خاص از جانب خداوند است! پناه بر خدا از تمام این امور.
11. از مهمترین اعمال این شب زیارت امام حسین (علیه السلام) است.
12. و نیز از مهمترین کارها به پایان بردن آن با تسلیم اعمال به نگهبان شب است؛ همانگونه که شب‏های شریف دیگر را ختم مینمود و قبلاً در مورد آن سخن گفته ‏ایم.

منبع: المراقبات‏،مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد ملکی تبریزی (ره)
کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلامکانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام تلگرام قرآن و حدیثکانال قرآن و حدیث در ایتاکانال قرآن و حدیث در گپپیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث