کتاب یکصد و هشتاد پرسش

کتاب یکصد و هشتاد پرسش

۰۵ مرداد ۱۳۹۴ 0 معارف

زبان:

 

 

از جمله پرسشهای این کتاب الکترونیک می توان به پرسشهای :"1 چرا به دنبال خداشناسی برویم ؟؛ 2 آیا مذهب زائیده جهل یا ترس ، یا عواملی از این قبیل است ؟؛ 3 چرا ذات پروردگار را نمی توان درک کرد ؟؛ 4 آیا آفریدگار هم آفریدگاری دارد ؟؛ 5 چگونه به خدای نادیده ایمان بیاوریم ؟؛ 6 توحید ذات ، صفات ، افعال و عبادت چیست ؟؛ 7 چگونه دین فطری است ؟؛ 8 زنده بودن خدا چه مفهومی دارد ؟؛ 9 تعدّد خدایان حکیم چه فسادی به دنبال دارد ؟؛ 10 منظور از «لقاء اللّه» چیست ؟؛ 11 منظور از «وجه الله» چیست ؟؛ 12 منظور از «ثاراللّه» چیست ؟؛ 13 منظور از «سمیع» و «بصیر» بودن پروردگار چیست ؟؛ 14 منظور از صفات جمال و جلال چیست ؟؛ 15 مفهوم محبت در مورد خداوند یعنی چه ؟؛ 16 حقیقت اراده خداوند چیست ؟؛ 17 منظور از سخن گفتن خدا چیست ؟؛ 18 اسم اعظم چیست ؟؛ 19 منظور از خشم و غضب الهی چیست ؟؛ 20 مفهوم مکر در مورد خداوند یعنی چه ؟؛ 21 آیا مشاهده خدا امکان پذیر است ؟؛ 22 چرا موسی (ع) تقاضای رؤیت کرد ؟؛ 23 عرش خدا چیست ؟؛ 24 پیمان عالم ذرّ چیست ؟؛ 25 هدایت و ضلالت از سوی خدا به چه معنا است ؟؛ 26 تسبیح عمومی موجودات جهان به چه معناست ؟؛ 27 آیا خدا در چیزی حلول می کند ؟؛ 28 علم خداوند به حوادث آینده چگونه تصور می شود ؟؛ 29 (بدا) چیست ؟؛ 30 آیا توسل به اولیاء با توحید سازگار است ؟؛ 31 چرا توبه مرتدّ فطری پذیرفته نمی شود ؟؛ 32 چرا هنگام دعا دست به سوی آسمان برمی داریم ؟؛ 33 آیا تفاوتهای طبیعی در انسانها با عدالت سازگار است ؟؛ 34 آیا ایجاد تفاوت ازنظر روزی درمیان مردم باعدالت سازگاراست ؟؛ 35 فلسفه مصیبتها و گرفتاریهائی که به انسان می رسد چیست ؟؛ 36 چرا خدا شیطان را آفرید ؟؛ 37 آیا خلود در آتش با عدل الهی سازگار است ؟؛ 38 خاتمیت چگونه با سیر تکاملی انسان سازگار است ؟؛ 39 قوانین ثابت چگونه با نیازهای متغیر سازگار است ؟؛ 40 پیامبر اسلام (ص) قبل از نبوت چه آئینی داشت ؟؛ 41 آیادرتورات وانجیل بشارت به ظهورپیامبراسلام(ص)آمده است ؟؛ 42 پیامبران اولوالعزم چه کسانی بودند ؟؛ 43 تعداد پیامبران چند تاست ؟؛ 44 فرق نبوت ، امامت و رسالت چیست ؟؛ 45 نبوت و امامت در خردسالی چگونه ممکن است ؟؛ 46 حقیقت اسرارآمیز وحی چیست ؟؛ 47 چگونه پیامبر (ص) امّی بود ؟؛ 48 آیا معراج جسمانی بود یا روحانی ؟؛ 49 هدف از معراج چه بود ؟؛ 50 آیا معراج با علوم روز سازگار است ؟؛ 51 آیا عصمت انبیاء جنبه جبری دارد ؟؛ 52 فرق معجزه و کارهای خارق عادت ساحران و مرتاضان چیست ؟؛ 53 گناه آدم چه بود ؟؛ 54 آیا تولّد عیسی (ع) تنها از مادر ، مخالف علم روز نیست ؟؛ 55 اگر آئین موسی (ع) کامل بود آئین مسیح و اسلام چه ضرورتی داشته است ؟؛ 56 آیا معجزه شقّ القمر از نظر علوم روز ممکن است ؟؛ 57 فرق آگاهی انبیاء از غیب و آنچه کاهنان و مرتاضان پیشگوئی می کنند چیست ؟؛ 58 چگونه بین آیات و روایاتی که بعضی علم غیب را از غیر خدا نفی و بعضی اثبات می کنند جمع کنیم ؟؛ 59 آیاامکان نسیان وفراموشی درانبیاء باعصمت آنان سازگاراست ؟؛ 60 روح القدس کیست ؟؛ 61 چرا پیامبران از منطقه خاصّی برخاستند ؟؛ 62 آیا پیامبر خدا (ایّوب) به بیماری نفرت انگیز مبتلا شد ؟؛ 63 ازدواج فرزندان آدم چگونه بوده است ؟؛ 64 فلسفه تعدد همسران پیامبر (ص) چیست ؟؛ 65 آیا قرآن تحریف شده است ؟؛ 66 چگونه قرآن معجزه است ؟؛ 67 آیا اعجاز قرآن منحصر به فصاحت و بلاغت آن است ؟؛ 68 از کجا که مثل قرآن را نیاورده اند ؟؛ 69 منظور از حروف مقطّعه در قرآن چیست ؟؛ 70 آیا قرآن مندرجات تورات و انجیل را تصدیق کرده است ؟؛ 71 آیا جمع آوری قرآن در زمان پیامبر(ص) بود یا بعد از آن حضرت ؟؛ 72 محکم و متشابه یعنی چه ؟؛ 73 چرا بخشی از آیات قرآن متشابه است ؟؛ 74 آیا بسم الله جزء سوره است ؟؛ 75 چرا دادن قرآن به کفار حرام است ؟؛ 76 امامت چیست ؟ و آیا از اصول است یا فروع ؟؛ 77 بحث امامت از چه زمانی آغاز شد ؟؛ 78 اولوا الامر چه کسانی هستند ؟؛ 79 اهلبیت چه کسانی هستند ؟؛ 80 حادثه غدیر چیست ؟؛ 81 ولایت تکوینی و تشریعی چیست ؟؛ 82 ماهیّت بیعت چیست ؟ و چه تفاوتی با انتخابات دارد ؟؛ 83 آیا بیعت نقشی در مشروعیّت رهبری پیامبر یا امام دارد ؟؛ 84 آیا اسلام کودک ده ساله پذیرفته است ؟؛ 85 چرا امام حسن (ع) از کوزه زهر آلود آب نوشید ؟؛ 86 فلسفه انتظار چیست ؟؛ 87 دلائل عقلی معاد کدام است ؟؛ 88 آیا معاد جسمانی است یا روحانی ؟؛ 89 شبهه آکل و ماکول چیست ؟؛ 90 روح چیست ؟ و اصالت آن چگونه قابل اثبات است ؟؛ 91 اجل مسمّی (حتمی) و معلّق (غیر حتمی) یعنی چه ؟؛ 92 تجسّم اعمال از نظر علم روز چگونه است ؟؛ 93 آیا رستاخیز برای حیوانات نیز وجود دارد ؟؛ 94 عالم برزخ چیست و زندگی برزخی چگونه است ؟؛ 95 آیا دنیا و آخرت باهم تضاد دارند ؟؛ 96 آیا مخترعان و مکتشفان پاداش الهی دارند ؟؛ 97 نامه اعمال چیست و فلسفه آن کدام است ؟؛ 98 ترازوی سنجش اعمال در قیامت چگونه است ؟؛ 99 حقیقت پل صراط چیست ؟؛ 100 فلسفه شفاعت چیست ؟؛ 101 آیا توحید با شفاعت تضاد دارد ؟؛ 102 فلسفه وضو و غسل چیست ؟؛ 103 فلسفه تیمّم چیست ؟؛ 104 طریقه شستن دستها و مسح سر و پا در وضو چگونه است ؟؛ 105 توجّه به قبله در نماز چه لزومی دارد ؟؛ 106 اسرار تغییر قبله چه بود ؟؛ 107 فلسفه نماز چیست ؟؛ 108 چرا باید نماز را در اوقات معیّنی بخوانیم ؟؛ 109 فلسفه روزه چیست ؟؛ 110 آیا اختصاص نیمی از خمس به بنی هاشم تبعیض نیست ؟؛ 111 فلسفه زکات چیست ؟؛ 112 فلسفه و اسرار حجّ چیست ؟؛ 113 هدف اسلام از جهاد چیست ؟ و جهاد ابتدائی چرا ؟؛ 114 اسلام چگونه بردگی را تأیید می کند ؟؛ 115 جزیه چیست و فلسفه آن چه می باشد ؟؛ 116 فلسفه تحریم جنگ در ماههای حرام چیست ؟؛ 117 اسلام چه حقوقی برای زنان قائل است ؟؛ 118 فلسفه حجاب چیست ؟؛ 119 چرا ارث مرد دو برابر ارث زن می باشد ؟؛ 120 چرا دیه زن نصف دیه مرد می باشد ؟؛ 121 فلسفه مهریّه برای زنان چیست ؟؛ 122 چگونه اسلام تنبیه بدنی زن را جایز می داند ؟؛ 123 چرا مردان می توانند بیش از یک همسر داشته باشند ولی زنان مجاز نیستند ؟؛ 124 منظور از عدالت که در شرائط تعدّد همسر ذکر شده چیست ؟؛ 125 فلسفه ازدواج موقّت چیست ؟؛ 126 آیا ازدواج موقّت در عصر پیامبر (ص) بوده است ؟؛ 127 فلسفه محلّل چیست ؟؛ 128 فلسفه نگهداشتن عدّه چیست ؟؛ 129 فلسفه تحریم قمار چیست ؟؛ 130 غنا چیست و فلسفه تحریم آن کدام است ؟؛ 131 فلسفه تحریم زنا چیست ؟؛ 132-فلسفه تحریم همجنس گرائی چیست ؟؛ 133 فلسفه تحریم نوشابه های الکلی چیست ؟؛ 134 فلسفه تحریم گوشت خوک چیست ؟؛ 135 فلسفه تحریم آمیزش جنسی در ایّام عادت چیست ؟؛ 136 فلسفه تحریم ازدواج با محارم چیست ؟؛ 137 هدف از آفرینش انسان چیست ؟؛ 138- چرا خدا از آغاز انسان را کامل نیافرید ؟؛ 139 هدف از تکامل انسان چیست ؟؛ 140 چرا خدا مردم را آزمایش می کند ؟؛ 141 آیا سعادت و شقاوت انسانها ذاتی است ؟؛ 142 فرق اسلام و ایمان چیست ؟؛ 143 مقصود از شیطان در قرآن چیست ؟؛ 144 حقیقت جنّ چیست ؟؛ 145 حقیقت فرشته چیست ؟؛ 146 رجعت چیست ؟ و آیا امکان دارد ؟؛ 147 فلسفه رجعت چیست ؟؛ 148-حقیقت توکل و فلسفه آن چیست ؟؛ 149 فلسفه دعا و نیایش چیست ؟؛ 150 چرا گاهی دعاهای ما مستجاب نمی شود ؟؛ 151 نظر اسلام درباره جبر و اختیار چیست ؟؛ 152 آیا میان فرضیه تکامل و خداشناسی تضادی وجود دارد ؟؛ 153 آیافرضیه تکامل انواع بانظریه قرآن پیرامون آفرینش آدم تضادی دارد ؟؛ 154 حقیقت رؤیا چیست ؟؛ 155 منظور از سنتهای الهی چیست ؟؛ 156 آیا چشم زدن واقعیت دارد ؟؛ 157 آیا فال نیک و بد واقعیت دارد ؟؛ 158 آیا قصاص بر خلاف عقل و عواطف انسانی است ؟؛ 159 آیا مجازات قطع دست خشونت آمیز است ؟؛ 160 آیا همه صحابه افراد صالحی بوده اند ؟؛ 161 ذوالقرنین که بود ؟؛ 162 چرا بعضی از ستمگران و گنهکاران غرق نعمتند و مجازات نمی بینند ؟؛ 163 چرا ملل فاقد ایمان زندگی مرفّه دارند ؟؛ 164 اگر روزی همه تقسیم شده پس چرا گروهی گرسنه اند ؟؛ 165 علل عقب ماندگی مسلمین چیست ؟؛ 166 داستان فدک چیست ؟؛ 167 آیا ابوطالب مسلمان بود ؟؛ 168 معیار در گناهان کبیره چیست ؟؛ 169 چرا باید نام خدا هنگام ذبح برده شود ؟؛ 170 نظر اسلام درباره رهبانیت چیست ؟؛ 171 مکاشفه و شهود قلبی یعنی چه ؟؛ 172 تقسیم روزیها توسط پروردگار با تلاش برای زندگی چگونه قابل جمع است ؟؛ 173 آیا نسخ در احکام جایز است ؟؛ 174 آیا سعد و نحس ایام صحیح است ؟؛ 175 آیا داستان اصحاب کهف با علم روزسازگار است ؟؛ 176 منظور از آسمانهای هفتگانه چیست ؟؛ 177 آیا خاموش شدن منظومه شمسی و ستارگان در آستانه قیامت با علم روز هماهنگ است ؟؛ 178 سحر چیست و نظر اسلام درباره آن چه میباشد ؟؛ 179 هدف از (تقیّه) چیست ؟؛ 180 افسانه آیات شیطانی یا افسانه «غرانیق» چیست ؟"  اشاره کرد.

کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلام
کانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام
تلگرام قرآن و حدیث
کانال قرآن و حدیث در ایتا
کانال قرآن و حدیث در گپ
پیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث