منوی اصلی

فضیلت شب نوزدهم ماه جمادی الثانی

فضیلت شب نوزدهم ماه جمادی الثانی

شب نوزدهم ماه جمادی الثانی ابتداى حامله شدن مادر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به آن حضرت مى‏ باشد. و مراقب و ادا كننده حقوق رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، حق بزرگداشت آن را از آنچه در ميلاد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفتيم، خواهد دانست. زيرا اين شب كليد سعادت روز ميلاد آن حضرت بلكه مقام اجمال آن مى ‏باشد، چنانچه ميلاد او يكى از كليدهاى روز مبعث و مقامات آن مى‏ باشد. و بنده مراقب جميع بهره‏ هاى خود را از اين مراقبت مى‏ برد و بخاطر كسالت هيچ خيرى را از دست نمى‏ دهد. زيرا انسان عاقل هيچ سعادتى را كه در دست باشد از دست نمى ‏دهد.

افزودن دیدگاه جدید