منوی اصلی

سوره های نماز مغربین در شب جمعه (مفاتیح الجنان)

سوره های نماز مغربین در شب جمعه (مفاتیح الجنان)

اعمال شب جمعه؛ در ركعت اول نماز مغرب و عشا سوره جمعه[1] بخواند و در دوم مغرب توحيد[2] و در دوم عشا أعلى[3] بخواند


[1]) سوره الجمعه                         [2]) سوره التوحید                       [3]) سوره الأعلی

افزودن دیدگاه جدید