منوی اصلی

صلوات فرستادن در روز مبعث (مفاتیح الجنان)

صلوات فرستادن در روز مبعث (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز بیست و هفتم رجب از جمله اعیاد عظیمه است و برای آن چند عمل ذکر شده است سوم بسیار صلوات فرستادن

افزودن دیدگاه جدید