منوی اصلی

دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه در روز اول رمضان (مفاتیح الجنان)

دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه در روز اول رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: روز اول و در آن چند عمل است ششم- بخواند دعای چهل و چهارم صحیفه کامله را اگر در شب نخوانده است.

دعای چهل و چهارم صحیفه کامله

افزودن دیدگاه جدید