منوی اصلی

نماز مستحبی به شکرانه بیعت با امام رضا (ع) (مفاتیح الجنان)

نماز مستحبی به شکرانه بیعت با امام رضا (ع) (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: روز ششم- سنه دويست و يك مردم بيعت كردند با حضرت امام رضا عليه السلام و سيد روايت كرده كه براى شكرانه اين نعمت دو ركعت نماز در اين روز بگزارند در هر ركعت بعد از حمد بيست و پنج مرتبه توحيد بخوانند

افزودن دیدگاه جدید