منوی اصلی

دعای یا ذا الذی کان در شب نوزدهم رمضان

دعای یا ذا الذی کان در شب نوزدهم رمضان

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمال شب نوزدهم؛ سوم- بخواند دعای يَا ذَا الَّذِي كَانَ را که در قسم چهارم گذشت.

دعای یا ذا الذی کان قبل کل شیء

افزودن دیدگاه جدید