منوی اصلی

صلوات فرستادن در شب بیست و یکم رمضان

صلوات فرستادن در شب بیست و یکم رمضان

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب بیست و یکم؛ و بدانکه در این شب در سنه چهلم واقع شد شهادت مولاى ما حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام و در این شب تجدید مى شود احزان آل محمّد عَلیهمُ السلام و اشیاع ایشان و روایت شده که در آن شب مانند شب شهادت امام حسین علیه السلام برداشته نشد سنگى از روى زمین مگر آنکه در زیر آن خون تازه بود شیخ مفید فرموده که در این شب صلوات بسیار بفرستد و سعى و کوشش کند در نفرین بر ظالمان آل محمدعَلیهمُ السلام و لعن بر قاتل امیرالمؤ منین علیه السلام

افزودن دیدگاه جدید