منوی اصلی

فضیلت سه روز روزه داری از ماه های حرام (مفاتیح الجنان)

فضیلت سه روز روزه داری از ماه های حرام (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی القعده؛ اولین ماه حرامی که خدا در قرآن ذکر فرموده است. بدانکه روایت شده که هر که در یکى از ماه هاى حرام (ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب) سه روز متوالى که پنجشنبه و جمعه و شنبه باشد روزه بدارد ثواب نهصد سال عبادت براى او نوشته شود و شیخ اَجَلّ علىّ بن ابراهیم قمّى فرموده که در ماه هاى حرام گناهان مضاعف مى شودو همچنین حسنات.

افزودن دیدگاه جدید