منوی اصلی

روزه گرفتن در دهه اول ذی الحجه (مفاتیح الجنان)

روزه گرفتن در دهه اول ذی الحجه (مفاتیح الجنان)

اعمال دهه اول ماه ذی الحجه؛ اعمالی ذکر کرده اند از جمله؛ روزه گرفتن نه روز اول این دهه که ثواب روزه تمام عمر دارد.

 

افزودن دیدگاه جدید