منوی اصلی

غسل کردن در روز عرفه

غسل کردن در روز عرفه

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم روز عرفه و از اعیاد عظیمه است و برای آن چند عمل است: اول- غسل.

افزودن دیدگاه جدید