منوی اصلی

نماز مستحبی در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان (زاد المعاد)

نماز مستحبی در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان (زاد المعاد)

و در فضيلت ايّام البيض ماه رجب احاديث معتبره‌ى بسيار وارد شده است؛ يعنى سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم.

و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام منقول است كه حق تعالى فضيلت سه ماه را به اين امّت داده است كه به احدى از امّت‌هاى گذشته نداده است: ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان؛ و سه شب به اين امّت داده است كه به امّت‌هاى ديگر نداده است: شب سيزدهم و شب چهاردهم و شب پانزدهم؛ و سه سوره به اين امّت داده است كه مثل آنها به امّت‌هاى پيش نداده است: سوره‌ى يس و سوره‌ى تبارك الّذى بيده الملك و سوره‌ى قل هو اللّه احد؛ پس هركه جمع كند ميان اين سه فضيلت، جميع فضايل امّت را جمع كرده خواهد بود. پرسيدند كه چگونه جمع كند؟ فرمود كه در شب سيزدهم هريك از اين سه ماه دو ركعت نماز بگذارد و در هرركعت بعد از سوره‌ى حمد اين سه سوره را بخواند و در شب چهاردهم چهار ركعت نماز بگذارد به دو سلام و در هرركعت بعد از حمد اين سه سوره را بخواند و در شب پانزدهم شش ركعت به جا آورد، به سه سلام و در هر ركعت بعد از حمد اين سه سوره را بخواند تا جميع فضيلت اين سه ماه را بيابد و جميع گناهانش آمرزيده شود به غير از شرك به خدا.

افزودن دیدگاه جدید