منوی اصلی

نماز دوازده رکعتی در شب مبعث (زاد المعاد)

نماز دوازده رکعتی در شب مبعث (زاد المعاد)

و اگر نماز شب نصف رجب را كه به سند صحيح مذكور شد، در اين شب نيز به جا آورد خوب است و در آن روايت وارد شده است كه در اين شب نيز به جا آورند.

نماز مستحبی در شب نیمه رجب (زاد المعاد)

 

افزودن دیدگاه جدید