منوی اصلی

غسل کردن در شب مبعث (زاد المعاد)

غسل کردن در شب مبعث (زاد المعاد)

شب مبعث و آن شب بیست و هفتم رجب است و شيخ طوسى گفته است كه غسل در اين شب مستحب است

افزودن دیدگاه جدید