منوی اصلی

صلوات فرستادن در ماه رمضان (زاد المعاد)

صلوات فرستادن در ماه رمضان (زاد المعاد)

و صلوات بر محمّد و آل محمّد بسيار بايد فرستاد و استغفار بسيار بايد كرد

افزودن دیدگاه جدید