منوی اصلی

فضیلت سه روز روزه داری از ماه های حرام (زاد المعاد)

فضیلت سه روز روزه داری از ماه های حرام (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی القعده؛ بدان كه اوّل ماه‌هاى حرام است كه حق تعالى در قرآن ياد فرموده است و آنها ذی القعده و ذی الحجه و محرم و ماه رجب است و در اين ماه‌ها ابتداى قتال با كافران نبايد كرد و شيخ مفيد رحمه اللّه و غير او از حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله روايت كرده‌اند كه هركه در يكى از ماه‌هاى حرام پنجشنبه و جمعه و شنبه را متوالى روزه بدارد ثواب نهصد سال عبادت براى او نوشته شود.

افزودن دیدگاه جدید