منوی اصلی

فضیلت روز بیست و نهم ذی الحجه (زاد المعاد)

فضیلت روز بیست و نهم ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ و در روز بيست و نهم بنابر مشهور عمر به اسفل درك سقر منتقل شده است و به اين سبب فضيلت عظيم دارد.

افزودن دیدگاه جدید