منوی اصلی

آصف بن برخیا

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام کاظم علیه السّلام/ حدیث پنجم

تشرف دانشمند مسیحی به مذهب تشیع با هدایت امام کاظم علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نزول ملائکه بر ائمه علیهم السّلام/ حدیث پنجم

تبیین مقام امام علی توسط امام باقر علیهما السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نفی نبوت ائمه علیهم السّلام/ حدیث اول

حدیث امام باقر علیه السلام درباره مشابهت جایگاه اهل بیت علیهم السلام و آصف بن برخیا

اصول کافی: کتاب الحجه/ نفی نبوت ائمه علیهم السّلام/ حدیث چهارم

مشابهت جایگاه امام علی علیه السلام با حضرت خضر و ذوالقرنین

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم غیب/ حدیث سوم

برتری اهل بیت علیهم السلام بر انبیاء و اوصیاء

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم ائمه علیهم السّلام به اسم اعظم/ حدیث اول

علم اهل بیت علیهم السلام به هفتاد و دو حرف اسم اعظم

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم ائمه علیهم السّلام به اسم اعظم/ حدیث سوم

علم آصف بن برخیا به یک حرف اسم اعظم