منوی اصلی

امامت امام حسن علیه السلام

اصول کافی: کتاب الإیمان و الکفر/ ستونهای اسلام/ حدیث نهم

نیاز انسان به شناخت امام در هنگام مرگ

اصول کافی: کتاب الإیمان و الکفر/ ستونهای اسلام/ حدیث ششم

وضعیت شیعیان قبل و بعد از امامت امام باقر علیه السلام

اصول کافی: کتاب الإیمان و الکفر/ ستونهای اسلام/ حدیث ششم

وضعیت شیعیان قبل و بعد از امامت امام باقر علیه السلام

اصول کافی: کتاب الإیمان و الکفر/ ستونهای اسلام/ حدیث ششم

شرایط شیعیان قبل و بعد از امامت امام باقر علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث شانزهم

حدیث امام باقر علیه السلام درباره تعداد اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه/ حدیث سوم

هدایت شدن عالم هندی به ولایت اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ ولادت امام حسن علیه السّلام/ حدیث چهارم

ظهور کرامت امام حسن علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ ولادت امام حسن علیه السّلام/ حدیث پنجم

علم امام حسن علیه السلام به هفتاد هزار زبان

اصول کافی: کتاب الحجه/ وظیفه مسلمانان در زمان شهادت امام/ حدیث دوم

سه نشانه ای که به وسیله آنها میتوان امام را شناخت ...

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام باقر علیه السّلام/ حدیث سوم

علت مخالفت بنی الحسن با اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام باقرعلیه السّلام/ حدیث چهارم

علت مخالفت بنی الحسن با اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ ثبات امامت در نسل ائمه علیهم السّلام/ حدیث اول

مقدرات خداوند درباره اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ ثبات امامت در نسل ائمه علیهم السّلام/ حدیث دوم

نحوه امامت اهل بیت بعد از امام حسین علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ ثبات امامت در نسل ائمه علیهم السّلام/ حدیث چهارم

نحوه انتقال امامت اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام حسن علیه السّلام/ حدیث اول

روایت سلیم بن قیس هلالی از وصیت امام علی به امام حسن علیهما السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام حسن علیه السّلام/ حدیث دوم

انتقال میراث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امام حسن علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام حسن علیه السّلام/ حدیث سوم

سپرده شدن کتب و وصیت امامت به ام سلمه

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام حسن علیه السّلام/ حدیث چهارم

سپرده شدن کتب و وصیت امامت به ام سلمه

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام حسن علیه السّلام/ حدیث پنجم

وصیت پیامبر اکرم درباره امامت اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام حسن علیه السّلام/ حدیث هفتم

دستور امام علی علیه السلام به قتل ابن ملجم

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت اهل بیت علیهم السّلام/ حدیث اول

چرا نام امام علی علیه السلام در قرآن ذکر نشده است؟

اصول کافی: کتاب الحجه/ میراث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله/ حدیث هفتم

انتقال میراث پیامبر اکرم به اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ میراث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله/ حدیث هشتم

انتقال میراث پیامبراکرم به اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: باب وجوب اطاعت از ائمه/ حدیث دوم

ائمه مفترض الطاعه چه کسانی هستند؟

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب اطاعت از امام/ حدیث سیزدهم

اطاعت از ائمه دین مورد قبول خدا و ملائکه

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب اطاعت از ائمه/ حدیث پانزدهم

حقانیت اهل بیت علیهم السلام پس از رسول اکرم (ص) و جهل مردم به مقام ایشان

اصول کافی: کتاب الحجه/ معرفت امام و واگذاری امور به او/ حدیث پنجم

هر کس منکر حقانیت اهل بیت باشد، مانند کسی است که منکر معرفت خدا و رسول خدا است...