منوی اصلی

امامت امام رضا علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام رضا علیه السّلام/ حدیث دوم

سیره سیاسی امام رضا علیه السلام در زمان هارون الرشید

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام رضا علیه السّلام/ حدیث یازدهم

سن امام رضا علیه السلام در هنگام شهادت

اصول کافی: کتاب الحجه/ ضرورت انجام غسل ائمه علیهم السلام توسط یکدیگر/ حدیث اول

دلیل واقفیه در انکار امام رضا علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ ضرورت انجام غسل ائمه علیهم السّلام توسط یکدیگر/ حدیث سوم

پاسخ امام رضا علیه السلام درباره غسل امام کاظم علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم امام به زمان شروع امامت/ حدیث اول

تردید تعدادی از شیعیان در شهادت امام کاظم علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم امام به زمان شروع امامت/ حدیث ششم

نشانه امامت امام رضا علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام رضا علیه السّلام/ حدیث چهارم

مقام خلیفه اللهی اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام رضا علیه السّلام/ حدیث ششم

حدیث امام کاظم علیه السلام درباره جانشین خود

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام رضا علیه السّلام/ حدیث هفتم

اعلام امامت امام رضا علیه السلام در جمع شیعیان

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام کاظم علیه السّلام/ حدیث هفتم

وظیفه شیعیان در زمان عدم شناخت امام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام رضا علیه السّلام/ حدیث هشتم

نامه امام کاظم علیه السلام درباره جانشین خود

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام رضا علیه السّلام/ حدیث نهم

نامه امام کاظم علیه السلام درباره جانشین خود

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام رضا علیه السّلام/ حدیث دهم

كَتَبَ إِلَيَّ مِنَ الْحَبْسِ أَنَّ فُلَاناً ابْنِي سَيِّدُ وُلْدِي وَ قَدْ نَحَلْتُهُ كُنْيَتِي.

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام رضا علیه السّلام/ حدیث دوازدهم

انحراف شیعیان بعد از شهادت امام صادق علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام رضا علیه السّلام/ حدیث چهاردهم

مشابهت امام رضا با امام علی و امام سجاد علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ میراث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله/ حدیث پنجم

نام شمشیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وخصوصیات آن