منوی اصلی

تفاوت روح با ملائکه

اصول کافی: کتاب الحجه/ حفاظت از ائمه علیهم السّلام به وسیله روح/ حدیث سوم

حدیث امام صادق علیه السلام درباره خصوصیات روح

اصول کافی: کتاب الحجه/ حفاظت از ائمه علیهم السّلام به وسیله روح/ حدیث چهارم

برتری پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام بر انبیاء و اوصیاء

اصول کافی: کتاب الحجه/ حفاظت از ائمه علیهم السّلام به وسیله روح/ حدیث ششم

پاسخ امام علی علیه السلام درباره تفاوت روح و ملائکه