منوی اصلی

حجت خدا

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم ائمه علیهم السّلام به زمان شهادت خود/ حدیث اول

حدیث امام صادق علیه السلام درباره نشانه امامت

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفسیر سوره قدر/ حدیث ششم

اثبات امامت اهل بیت علیهم السلام بوسیله سوره قدر و دخان

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم ائمه علیهم السّلام به کتب الهی/ حدیث اول

روایت هشام بن حکم از مسلمان شدن جاثلیق مسیحی

اصول کافی: باب فضائل و صفات امام/ حدیث دوم

حدیث امام صادق علیه السلام درباره فضائل و صفات امام

اصول کافی: کتاب الحجه/ ولایت ائمه علهیم السّلام/ حدیث سوم

جایگاه اهل بیت علیهم السلام در هستی

اصول کافی: کتاب الحجه/ شاهدان خدا بر مردم/ حدیث دوم

نام و مقام ائمه علیهم السلام در کتب الهی

اصول کافی: کتاب الحجه/ ولایت ائمه علیهم السّلام/ حدیث پنجم

چه کسانی شایسته مقام امامت هستند؟

اصول کافی: کتاب الحجه/ شاهدان خدا بر مردم/ حدیث چهارم

نام و مقام اهل بیت علیهم السّلام در کتب الهی

اصول کافی: کتاب الحجه/ شاهدان خدا بر مردم/ حدیث پنجم

فضائل اهل بیت علیهم السلام در بیان امام علی علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب اطاعت از ائمه/ حدیث پانزدهم

حقانیت اهل بیت علیهم السلام پس از رسول اکرم (ص) و جهل مردم به مقام ایشان

اصول کافی: کتاب الحجه/ معرفت امام و واگذاری امور به او/ حدیث سوم

معرفت اهل بیت بر چه کسانی واجب است؟

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجود حجت در زمین/ حدیث هفتم

حدیث امام علی درباره حجت خدا در زمین

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجود حجت در زمین/ حدیث سوم

چگونگی اتمام حجت بر خلق

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجود حجت در زمین/ حدیث هشتم

امام باقر علیه السلام درباره ضرورت وجود حجت می فرمایند: خداوند از زمان حضرت آدم هرگز زمینی را بدون امام رها نکرده است.

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجود حجت در زمین/ حدیث نهم

حدیث امام هادی علیه السلام درباره حجت خدا در زمین

اصول کافی: کتاب الحجه/ معرفت امام و واگذاری امور به او/ حدیث دوازدهم

حدیث امام باقر علیه السلام درباره شناخت امام

اصول کافی: کتاب الحجه/ ضرورت وجود حجت/ حدیث چهارم

مردی از اهل شام بر امام صادق وارد شد و درخواست مناظره با اصحاب امام داشت ...