منوی اصلی

علم امام جواد علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام جواد علیه السّلام/ حدیث دوم

علم امام جواد علیه السلام به نیت افراد

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام جواد علیه السّلام/ حدیث پنجم

استجابت دعای امام جواد علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام جواد علیه السّلام/ حدیث ششم

سیاست مامون در برابر امام جواد علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام جواد علیه السّلام/ حدیث هفتم

پاسخ امام جواد علیه السلام به سوالات شیعیان

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجه تمایز مدعی حق از مدعی باطل امامت/ حدیث نهم

اثبات امامت امام جواد علیه السلام نزد قاضی سامراء

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام هادی علیه السّلام/ حدیث اول

زندانی شدن امام جواد علیه السلام در زمان معتصم عباسی