منوی اصلی

میراث امام علی علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام کاظم علیه السّلام/ حدیث چهارم

ادای شهادتین دانشمند مسیحی پس از گفتگوی طولانی با امام کاظم علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام حسن علیه السّلام/ حدیث اول

روایت سلیم بن قیس هلالی از وصیت امام علی به امام حسن علیهما السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام حسن علیه السّلام/ حدیث سوم

سپرده شدن کتب و وصیت امامت به ام سلمه

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام حسن علیه السّلام/ حدیث چهارم

سپرده شدن کتب و وصیت امامت به ام سلمه

اصول کافی: کتاب الحجه/ جهات علوم ائمه علیهم السّلام/ حدیث دوم

علم اهل بیت علیهم السلام از چه طریقی به ایشان میرسد؟

اصول کافی: کتاب الحجه/ وارثان علم/ حدیث اول

میراث اهل بیت علیهم السلام برای یکدیگر