منوی اصلی

وصیت امامت

اصول کافی: کتاب الحجه/ دلایل امامت ائمه علیهم السّلام/ حدیث اول

حدیث امام رضا علیه السلام درباره نشانه های امامت

اصول کافی: کتاب الحجه/ دلایل امامت ائمه علیهم السّلام/ حدیث پنجم

جایگاه سلاح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تشخیص امام